Now showing items 1-2 of 2

  • Překlad C++ aplikací pro vestavěná zařízení 

    Nosterský, Milan
    Tato diplomová práce se zabývá přidáním podpory překladu jazyka C++ a jeho standardu C++11 v rámci překladače pro vestavěné systémy. Překladač, založený na projektu LLVM se generuje v rámci prostředí Codasip Studia. Toto ...
  • Vytvoření modelu procesoru RISC-V 

    Nosterský, Milan
    Bakalářská práce se zabývá implementací modelu procesoru RISC-V v jazyce pro popis architektur CodAL. Teoretická část práce se zaměřuje na popis jazyka CodAL a klasifikaci procesorů. Praktická část práce se věnuje samotné ...