Now showing items 1-2 of 2

  • Simulátor určení souřadnic senzorových uzlů 

    Nováček, Aleš
    Informace o poloze senzoru v senzorovém poli je zásadní pro interpretaci získaných dat. Existuje řada způsobů jak zjistit polohu senzorů, ovšem některé jsou finančně náročné a pracné. V mé práci představuji plně decentralizovaný ...
  • Zabezpečení obrazových dat 

    Nováček, Aleš
    Bakalářská práce je o ochraně digitálních obrazových dat, především o moderních metodách vodoznačení. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část je část teoretická, popisuje terminologii vodoznačení, techniky vkládání ...