Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza zesilování železobetonových desek s ohledem na mezní stav protlačení 

  Nováček, Jan
  Práce se zabývá protlačením železobetonových konstrukcí se zaměřením na jejich dodatečné zesilování. V úvodní části je provedena komplexní rešerše možných způsobů zesílení a jejich efektivity na navýšení absolutní únosnosti. ...
 • Dálniční komorový most 

  Ondrůšková, Kamila
  Předmětem diplomové práce je návrh přemostění údolí a Doľanského potoka na dálnici D1 v úseku Jánovce - Jablonov na Slovensku. Byly navrženy tři varianty přemostění a následně porovnány. Jako nejvhodnější varianta byla ...
 • Facility management - vliv nákladů na cenu jednotlivých služeb 

  Nováček, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast facility managementu a jeho postavení v komerčních firmách co by nástroj pro podporu hlavních výrobních činností. Analytická část práce je zaměřená na zkoumání způsobu kalkulací nákladů ...
 • Lávka pro pěší přes řeku Moravu 

  Nováček, Jan
  Předmětem práce je návrh lávky pro pěší přes řeku Moravu. Jsou srovnány 3 varianty řešení konstrukce. Dále je práce zaměřena na variantu konstrukce předpjatého pásu podepřeného betonovým obloukem. Geometrie lávky je hledána ...
 • Návrh deskového mostu 

  Strachoň, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a řešením deskového mostu o jednom poli. První kapitola je věnována návrhu dvou variant mostu a výběru jedné z nich pro výpočet. Cílem této práce bylo navrhnout a posoudit nosnou konstrukci na ...
 • Návrh deskového mostu o jednom poli 

  Dorko, Patrik
  Bakalárská práca sa zaoberá návrhom doskového mostu o jednom poli. Účelom mostu je prevedenie dopravy cez rieku. Práca zahrňuje návrh dvoch možných variant. Vybranou variantou je doska lichobežníkového prierezu z predpätého ...
 • Návrh mostu na dálnici D1 (Jánovce - Jabloňov) 

  Kopřiva, Jan
  Cílem práce je navrhnout most přes údolí na dálnici D1. Délka nosné konstrukce je 170m. Nosná konstrukce je tvořena předpjatým nosníkem o 4 polích. Délka polí je 36+48+48+36m. Konstrukce je vyšetřena v provozních stádiích ...
 • Návrh mostu na dálnici D48 

  Holuša, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem mostu na dálnici D48 na obchvatu města Frýdek – Místek. Celkové rozpětí mostu je 113 m. Byly navrženy 3 studie. Pro podrobný návrh byla vybrána varianta monolitického komorového nosníku o ...
 • Návrh prefabrikované haly CARGO 

  Prášek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením vybraných částí prefabrikované železobetonové průmyslové haly, která bude sloužit jako sklad. Cílem práce je vypracování konstrukčních výkresů projektové dokumentace ...
 • Návrh předpjatého mostu na R1 u Nitry 

  Komárková, Petra
  Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na R1 u Nitry, přemosťující řeku Nitru. Jsou navrženy tři varianty řešení, z nichž je právě jedna vybrána a detailněji rozpracována. Jedná se o tříkomorový ...
 • Rámový most přes místní potok 

  Řezníček, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh železobetonového mostu o jednom poli přes místní potok. Most je navržen jako rámová konstrukce s lichoběžníkovou deskou a s oboustrannými náběhy. Jednotlivé části konstrukce byly posouzeny ...
 • Statické řešení zastřešení nádrže 

  Sicha, Jakub
  Diplomová práce se zabývá statickým řešením, návrhem a následným posouzením zastřešení nádrže kruhového půdorysu. Řešení obsahuje návrh a posouzení hlavních částí konstrukce zastřešení dle ČSN EN 1992.
 • Vliv seizmického zatížení na chování železobetonového rámu 

  Prekopová, Pavlína
  Cieľom práce je statická analýza železobetónovej rámovej konštrukcie zaťaženej účinkami seizmického zaťaženia. Práca sa zaoberá riešením viacpodlažného skeletu navrhovaného na bežné zaťažovacie podmienky a ďalej potom ...
 • Založení výškové budovy 

  Kubínek, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením založení stavby výškové budovy. Původní železobetonová desko-pilotová konstrukce založení byla posouzením na mezní stav únosnosti vyhodnocena jako nevyhovující. Byl zpracován ...