Now showing items 1-2 of 2

  • Lokální zdroje vytápění rodinných domů - Případová studie 

    Nováček, Milan
    Bakalářská práce se zabývá návrhem způsobů vytápění vybraného rodinného domu. První část práce je věnována seznámení se s možnostmi lokálního vytápění rodinných domů a rozboru jednotlivých zdrojů a zařízení pro vytápění. ...
  • Návrh obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. 

    Procházková, Veronika
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. Práce popisuje a analyzuje jednotlivé oblasti podnikání firmy, ve kterých firma působí. Nalézám proto nedostatky v těchto oblastech a následně ...