Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce MR spojky. 

    Nováček, Vladislav
    Tato práce se zabývá konstrukcí magnetoreologické (MR) spojky. V první části byla zpracována rozsáhlá rešerše a vyhodnocení kladů a záporů jednotlivých konstrukčních variant MR spojek a brzd. V druhé části byl proveden ...
  • Technologie výroby Magnetoreologických kapalin 

    Nováček, Vladislav
    Tato bakalářská práce se zabývá souhrnem současného poznání z oblasti magnetoreologických (MR) kapalin. Zaměřuje se na definování jejich základních vlastností a popsání technologií výroby nejdůležitějších částic a nosných ...