Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnoceni investičního záměru 

    Jelínek, Michal
    Diplomová práce se zabývá komplexním ekonomickým vyhodnocením investičního projektu týkajícího se nákupu obráběcího stroje. Na základě zpracované literární rešerše jsou tyto poznatky aplikovány na sledovaný investiční ...
  • Metody plánování a řízení režijních nákladů vybrané komponenty 

    Nováčková, Eva
    Diplomová práce je zaměřena na režijní náklady a kalkulaci vybraného produktu. Jsou zde řešeny hodinové sazby, návrh nové aktualizované kalkulace a kroky vedoucí k této aktualizaci. Zabývá se možnými přínosy a vlivem ...