Now showing items 1-12 of 12

 • Časová konstanta teploměrů 

  Novák, David
  Cílem práce je rozbor vlastností odporových a termočlánkových čidel, popis jejich principu, základních parametrů, konstrukčních provedení a v neposlední řadě je asi nejdůležitější částí práce vysvětlení, rozbor a také ...
 • Implementace rozhraní 10Gb Ethernetu pro Arria 10 SoC 

  Novák, David
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním 10 Gb Ethernet rozhraní pro čip Arria 10 SoC (kombinace FPGA a ARM Cortex-A9). Je zde popsána podoba rozhraní, jeho součástí a komunikace mezi nimi. Hlavní pozornost ...
 • Kombinovaná výroba tepla a bioplynu pomocí bioreaktoru 

  Novák, David
  Diplomová práce se zabývá systémem bioreaktoru a jeho využitím k výrobě tepla a bioplynu. Bioreaktor využívá procesu kompostování a metanogení fermentace, které lidstvo zná už možná i stovky let ale i tak je kombinace ...
 • Městské lázně 

  Novák, David
  Projekt městských lázní je situován na Starém Brně v blízkosti brněnského výstaviště nedaleko řeky Svratky. Tento projekt se snaží navrhnout funkční budovu lázní ve vztahu k řece a okolní zástavbě.
 • Možnosti využití CAx systémů v průmyslové praxi 

  Novák, David
  Využití počítačové podpory se stává nedílnou součástí každého strojírenského podniku. První část práce obsahuje popis CAx systémů, jejich historický vývoj a využití. Dále je v práci řešena problematika 3osého obrábění v ...
 • Návrh laboratorní úlohy s frekvenčními přeskoky 

  Novák, David
  Novák, D. Brno: Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno, 2008, Návrh laboratorní úlohy s frekvenčními přeskoky. Bakalářská práce, vedoucí: Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc., 35 ...
 • Návrh počítačové sítě pro budovu základní školy 

  Novák, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku navrhování počítačových sítí, navrhuje konkrétní řešení pro budovu základní školy. Práce popisuje postup při navrhování počítačové sítě a přípravy, jaké musí škola udělat, před ...
 • Návrh štíhlého výrobního procesu se zaměřením na realizaci výrobního layoutu 

  Novák, David
  Tato diplomová práce za zabývá návrhem štíhlého výrobního procesu s hlavním zaměřením na úpravu výrobního layoutu linky pro výrobu tepelných čerpadel, ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. V úvodní části práce ...
 • Optimalizace přenosu hlasu v komunikačních sítích 

  Novák, David
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přenosu hlasu v komunikačních sítích. V teoretické části jsou popsána kritéria pro optimalizaci hlasu, jako kvalita služby, úroveň priority služby, úroveň služby, typ služby, a ...
 • Path tracing na GPU 

  Novák, David
  Cílem této bakalářské práce je implementace a následná akcelerace algoritmu sledování cest. Algoritmus bude implementován na GPU pomocí OpenGL. Nad vykreslovanou scénou bude sestavena akcelerační datová struktura oktalový ...
 • Raytracing pro GPUEngine 

  Novák, David
  Hlavním cílem práce je optimalizace metody sledování paprsku, konkrétně pomocí akcelearčních datových struktur. Zaměřeno bude především na zamyšlení nad různými strategiemi stavby této struktury a jejího průchodu. V rámci ...
 • Zvýšení spokojenosti zákazníků Tesca expres v Brně 

  Poláčková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníku v Tescu express na Malinovského náměstí. Teoretická část práce se zaměřuje na zpracování teorie marketingu a postupů jednotlivých analýz. Praktická část nás seznamuje ...