Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická tvorba tezauru z wikipedie 

    Novák, Ján
    Tato práce se věnuje problematice automatické tvorby tezauru z Wikipedie. Obsahuje popis struktury Wikipedie jako vhodné datové sady pro tvorbu tezauru a popisuje některé metody výpočtu sémantické blízkosti termínů, které ...
  • Sémantická blízkost termínů 

    Novák, Ján
    Tato práce si klade za cíl zpracovat poznatky o automatickém rozpoznávaní termínů a metodách výpočtu podobnosti termínů podle spoluvýskytu a na základe těchto poznatků navrhnout a implementovat systém pro výpočet sémantické ...