Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu v Brně 

  Novák, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou najvyššieho a najlepšieho využitia majetku (HABU), ktorá je v praktickej časti tejte práce aplikovaná na konkrétnom príklade. Teoretická časť popisuje a vysvetluje 4 základné hypotézy, ...
 • Depozice GaN nanokrystalů s Ga nanočásticemi 

  Novák, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací Ga struktur a GaN nanokrystalů. V teoretické části jsou představeny vlastnosti a také aplikace GaN. Dále jsou uvedeny některé substráty pro růst a také techniky ...
 • Design interiérové meteostanice 

  Novák, Jakub
  Hlavní náplní této bakalářské práce je navrhnutí domácí meteostanice, která by respektovala funkční, technické i technologické principy. Mnou navrhnutý design se snaží být uspokojivý pro co nejvice uživatelů díky ergonomickému ...
 • Design obytného přívěsu. 

  Novák, Jakub
  Tématem této diplomové práce je návrh designu obytného přívěsu. Návrh je přizpůsoben technickým a ergonomickým aspektům a snaží se o vytvoření originálního designu s určitým výhledem do budoucnosti. Celková koncepce vychází ...
 • Diagnostika vybrané mostní konstrukce 

  Novák, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá diagnostikou vybraného železobetonového trámového mostu v obci Luhačovice. V rámci tejto práce sú tiež popísané jednotlivé diagnostické metódy a nástroje používané pri diagnostike mostných ...
 • Jednoválcový kompresor 

  Novák, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoválcového pístového kompresoru. Obsahuje základní výpočty a návrh kompresní jednotky, doplněné o výkresovou dokumentaci. V závěru se věnuje návrhu uspořádání kompresní ...
 • Kytarový procesor 

  Novák, Jakub
  Analogové efekty jsou nedílnou součástí moderního muzikanta. Postupující doba nutí hráče na kytaru obměňovat a vytvářet nové tóny linoucí se z jejich hudebních aparatur. To se bohužel nepodaří pomocí pouze jednoho efektu, ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Novák, Jakub
  Návrh mestského domu na nábreží v Přerove Bakalárska práca pojednáva o návrhu polyfunkčného objektu na dôležitej nárožnej parcele na nábreží v meste Přerov. Návrh je postavený na požiadavkách na kvalitu a detail vytvoreného ...
 • Modular Spatial Structure from Sheet Material: Lucca 2018 

  Novák, Jakub (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  The paper deals with the use of a flat medium for the creation of spatial modular structures. In the presented case history, structure made during Cartasia, The International Festival of Paper, Biennale of Contemporary ...
 • Modulární struktury 

  Holubec, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekreační zahradní architektury, která bude sloužit jako zastiňovací objekt a bude využívat principy tensegrických struktur.
 • Možnosti uplatnění lehkých autoklávovaných materiálů na silikátové bázi při zateplování stavebních konstrukcí 

  Novák, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje problematice zateplování stavebních konstrukcí s využitím pórobetonu na silikátové bázi s objemovou hmotností do 200 kg/m3. V teoretické části jsou zpracovány poznatky o tepelné ochraně budov a ...
 • Možnosti využití kameniva na bázi odpadní skleněné moučky v novodobých stavebních materiálech 

  Novák, Jakub
  Diplomová práce se věnuje využití odpadní skleněné moučky jako kamenivo v tepelně-izolačních omítkách pro pórobeton. V teoretické části je prvotně rozebrána problematika tepelné ochrany budov. Byla popsána výroba a vlastnosti ...
 • Návrh a realizace vytlačovací hlavy a návazných členů pro vytlačování kruhových plastových profilů 

  Novák, Jakub
  V této práci je zpracován návrh vytlačovací hlavy pro vytlačování plastových drátů o malém průměru. Zapracován je nový koncepční návrh temperace, který umožňuje vytlačovaný výrobek zchladit již ve vytlačovací hlavě a tím ...
 • Návrh a realizácia prvkov interiérového vybavenia inšpirovaných umením origami 

  Novák, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
 • Origami ako určujúca metóda priestorovej architektonickej tvorby 

  Novák, Jakub; Palacký, Jiří (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2015-09-24)
  Reagujeme na aktuálny záujem o skladané origamické štruktúry ako inšpiráciu architektonického návrhu dvomi prípadovými štúdiami návrhov v mierke bytového zariadenia. V prvej štúdii skúmame na návrhoch polypropylénových ...
 • Súdobé metódy v architektonickom navrhovaní 

  Novák, Jakub (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015)
  The paper focuses on design methods and possible uses of origami structures in architecture and interior design. I study and document the works and paper models by theoreticians such as: Joseph Albers, who used to teach ...
 • Transformations of the Plane: Study of Bionic Architectural Models of Anton Vranka 

  Novák, Jakub (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Structural modelling techniques of architect and professor Anton Vranka influenced in a specific way several generations of students at the Faculty of Architecture STU in Bratislava. The phenomenon of so-called Vrankovina ...
 • urbanistický kit / přisvoj si město 

  Stříteský, Pavel; Novák, Jakub; Palacký, Jiří (Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury, 2015-02-05)
  Příručka dokumentující integrovaný způsob navrhování přenosného prvku městského mobiliáře na základě poznatků z oblasti taktického urbanismu a origamické architektury.
 • Vlastní rodinný dům 

  Novák, Jakub
  Návrh viacgeneračného domu na pozemku, už šesť generácií patriacom rodine investorky, vychádza z proporcií tradičného českého polabského domu. Vzniknutá dispozícia umožňuje logickú výstavbu v etapách podľa aktuálnych potrieb ...
 • Vliv změny vlhkosti dřeva na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti 

  Novák, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami smrekového dreva pri rôznej vlhkosti a overuje závislosti jednotlivých vlastností na vlhkosti dreva. Teoretická časť tejto práce je zameraná na popis ...