Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Novák, Jindřich
  Tato diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy ...
 • Opomíjená důležitost hydroizolace v oceňovací vyhlášce 

  Novák, Jindřich (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
  Článek si klade za cíl upozornit na všeobecně podceňovanou důležitost hydroizolací a to nejen ve vyhlášce č. 441/2013Sb. k provedení zákona o oceňování majetku, dále jen oceňovací vyhláška. V úvodu jsou popsány nejběžněji ...
 • Vybrané problémy při oceňování stavebních prací pro účely znaleckých posudků 

  Novák, Jindřich
  Základním předpokladem kvalitního znaleckého posudku jsou kvalitní informační zdroje, tj. podklady dostatečně podrobné a validní. Disertační práce se věnuje podkladům pro znaleckou činnost v oblasti oceňování stavebních ...