Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace kombinovaných těsnění v energetice 

    Novák, Libor
    Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením těsnících prvků, které jsou užívány pro utěsňování přírubových a dalších spojů v energetickém a petrochemickém průmyslu. Součástí této práce je detailní popis hřebenového a ...
  • Stroje používané při volném kování 

    Novák, Libor
    Při výrobě součásti volným kováním se používají buchary a hydraulické lisy. Práce obsahuje jejich rozdělení, stručný popis, výhody a nevýhody a u konkrétních typů bucharů a lisů i jejich využití v praxi. Buchary jsou vhodné ...