Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace kombinovaných těsnění v energetice 

  Novák, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením těsnících prvků, které jsou užívány pro utěsňování přírubových a dalších spojů v energetickém a petrochemickém průmyslu. Součástí této práce je detailní popis hřebenového a ...
 • Kyanoakrylátové lepidlo v průmyslu 

  Novák, Libor
  Diplomová práce je zpracována jako experiment, který má popsat a ověřit vlastnosti kyanoakrylátových lepidel značky Loctice a Sika Lock. Dále porovnává vlastnosti zmíněných lepidel, a to na deseti různých materiálech. Ty ...
 • Stroje používané při volném kování 

  Novák, Libor
  Při výrobě součásti volným kováním se používají buchary a hydraulické lisy. Práce obsahuje jejich rozdělení, stručný popis, výhody a nevýhody a u konkrétních typů bucharů a lisů i jejich využití v praxi. Buchary jsou vhodné ...