Now showing items 1-20 of 167

 • Analýza a návrh manažerského reportingu společnosti s využitím nástrojů Business Intelligence 

  Brožová, Aneta
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu manažerského reportingu ve vybraném oddělení společnosti a formou případové studie následně zpracovává návrh způsobu reportingu za využití Business Intelligence technologií, a ...
 • Analýza podnikových procesů, výběr a návrh implementace ERP systému ve vybrané společnosti 

  Kvita, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu podnikových procesů a informační toky v malém výrobním podniku. Úvodní část práce je věnována teoretickým východiskům, která jsou nezbytná k porozumění problematiky. Druhá část práce ...
 • Automatizace procesu v oblasti finančního auditu 

  Vaverka, Pavel
  Diplomová práce se bude zabývat automatizací procesu v oblasti finančního auditu. V úvodní části bude teoreticky představena problematika robotické procesní automatizace. Následně bude popsán a analyzován současný stav ...
 • Automatizace procesu v oblasti řízení dokumentů 

  Maco, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na implementaci systému v oblasti řízení dokumentů ve vybrané společnosti. První část práce popisuje teoretická východiska. Druhá část obsahuje analýzu společnosti. Závěrečná část zahrnuje již ...
 • Bootloader for Sci-Trace 

  Novák, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper analyze a design of bootloader for microcontrollers AVR and made proposal for implementation to the device Sci-Trace. Create design circuit for patch board and control board and implementation into the rack system.
 • Bootloader pro Sci-Trace 

  Novák, Lukáš
  V diplomové práci je podrobně rozebrána problematika Bootloaderu pro mikrokontroléry AVR a následně proveden návrh pro implementaci do zařízení Sci Trace. Úpravy elektronické části se zabývají propojovací deskou, která ...
 • Business Intelligence jako nástroj analýzy dat 

  Slaninková, Michaela
  Diplomová práca sa zameriava na využitie Business Intelligence na analýzu poskytnutých firemných dát o zamestnancoch. Popisuje tvorbu dashboardov vo vybraných Business Intelligence nástrojoch, porovnáva ich na základe ...
 • Dálkově ovládaná terénní čtyřkolka 

  Kejzlar, Radim
  Bakalářská práce se zaměřuje na kompletní návrh a realizaci RC vozidla ovládaného pomocí chytrého zařízení s operačním systémem Android pomocí komunikace Bluetooth. Čtyřkolka je navrhována v souladu s požadavky interaktivní ...
 • Ekonomické porovnání výroby strojní součásti na obráběcích strojích ve firmě Frentech Aerospace s.r.o 

  Novák, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá ekonomickým posouzením tří různých způsobů výroby zadané součásti. Dva způsoby výroby jsou zadány firmou Frentech Aerospace s.r.o. Třetí způsob je navržen tak, aby bylo dosaženo snížení výsledné ...
 • Gramofonový elektronkový zesilovač 

  Hrubý, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a simulací nízkofrekvenčního gramofonového zesilovače s použitím elektronek. Frekvenční charakteristika navrhovaného zařízení bude dle simulací odpovídat normě specifikované RIAA ...
 • Imaging Of Surface Microstructures Of Materials 

  Novák, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper describes functionality extension of a LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) device. Subject of the extension is surface microstructure imaging of materials. The first method uses illumination module. The ...
 • Implementace dohledového centra v podniku 

  Zubek, Jindřich
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem Dohledového centra a jeho následnou implementací v prostředí zajišťující dohled nad specifickými činnostmi v IT prostředí.
 • Informační strategie firmy 

  Vlček, Jan
  Obsahem této závěrečné práce je návrh informačního strategie středně velké společnosti se zaměřením na informační systém. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky z této oblasti. Praktická část obsahuje analýzu ...
 • Integrace SAP Business Warehouse do ERP systému SAP 

  Chovanec, Marek
  Diplomová práca sa zameriava na integráciu business intelligence riešenia do existujúceho prostredia systému SAP. Obsahuje samotný návrh riešenia, podrobný postup implementácie aj analýzu časovej náročnosti a nákladov. ...
 • Metodika hodnocení informačních systémů 

  Novák, Lukáš
  Dizertační práce je orientovaná na oblast hodnocení informačních systémů a vymezuje hlavní nedostatky v provozu a řízení informačních systémů v návaznosti na procesy v oddělení informatiky, s částečným přesahem do ostatních ...
 • Měření teploty pomocí dvou identických čidel 

  Novák, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem desky plošných spojů a naprogramováním mikrokontroléru AVR, který komunikuje s WiFi modulem a číslicovými teploměry značky Dallas. WiFi modul posíla data dále do databáze uložené na internetu. ...
 • Měření teploty pomocí dvou identických čidel 

  Novák, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem desky plošných spojů a naprogramováním mikrokontroléru AVR, který komunikuje s WiFi modulem a číslicovými teploměry značky Dallas. WiFi modul posíla data dále do databáze uložené na internetu. ...
 • Nalezení slabých míst a analýza rizik dílčí části informačního systému na úřadu městské části 

  Liška, Michal
  Diplomová práce řeší problematiku nalezení slabých míst a analýzu rizik dílčí části informačního systému na obecním úřadu městské části Brno-Líšeň, který řeší problematiku organizace voleb, konkrétně administrativní zajištění ...
 • Návrh a implementace informačního systému pro tvorbu e-shopů na modelu dropshipping 

  Hodoval, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému na vytváření eshopů na modelu dropshipping a efektivity vývojového týmu. Cílem práce je na základě této analýzy navrhnout a implementovat technická ...
 • Návrh a implementace modulu informačního systému 

  Marečková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výběr vhodného systému pro vnitřní firemní proces žádanek. Výstupem mé práce bude aplikace pro žádanky obecné. První část obsahuje teoretické pojmy. V druhé části jsou základní informace ...