Now showing items 1-17 of 17

 • Automatické testování detektoru úniku plynu 

  Skryja, Petr
  Tato práce se zabývá automatickým testováním ultrazvukového detektoru úniku plynu, který je nutné testovat při běžných změnách ve fázi vývoje. Čtenář bude seznámen se základními principy detekce plynu, návrhem testovacího ...
 • Extrémně nízkocyklová únavová životnost hořčíkové slitiny 

  Novák, Marek
  Bakalárska práca je zameraná na predpovedanie únavovej životnosti horčíkovej zliatiny AZ61 v oblasti veľmi malého počtu cyklov (menej ako 100) nazývanou oblasť extrémne nízkocyklovej únavy (ELCF). Životnosť predpovedaná ...
 • FSO vysílač/přijímač pro měření kvality spoje 

  Novák, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o zmírnění bitové chybovosti bezkabelového optického spoje s užitím principu reciprocity aplikovaného na komunikační kanál, spolu s možností kódování přenášených dat. V této práci je ...
 • Green Desk pro stálé provozovny 

  Reiter, Michal
  Diplomová práce pojednává o analýze současného stavu správy a řízení stálých provozoven z pohledu Útvaru ochrany životního prostředí společnosti Skanska a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systémy a ...
 • Hlukoměr a detektor zvuků 

  Jedlička, Petr
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí hlukoměru, který vyjadřuje míru hluku pomocí hladiny akustického tlaku. Pro měření hluku je možné nastavit jeden ze dvou váhových filtrů typu A nebo C zohledňujících vlastnosti lidského ...
 • Improvement of Bit Error Rate in Free Space Optical Link 

  Novák, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The article describes an inovative bit error rate reduction technique principle and its practical implementation. The design is implemented in an FPGA and can be combined with other more conventional BER reduction techniques. ...
 • Koncový prvek sítě pro prostorové monitorování parametrů atmosféry 

  Mlynář, Zdeněk
  Koncové zařízení sítě LoRaWAN se často skládá ze senzoru, nebo aktoru. V našem případě se jedná o senzor, který snímá parametry atmosféry. Toho může být využito za účelem zkoumání atmosferických vlivů na bezkabelový optický ...
 • Mobilní aplikace pro sport v prostředí Android 

  Maloušek, Jan
  Cílem této semestrální práce je návrh mobilní aplikace pro OS Android sloužící k domlouvání společných sportovních aktivit. Teoretická část popisuje samotný operační systém Android, tvorbu a základní komponenty aplikací a ...
 • Návrh a zavedení nápravných opatření ke zvýšení efektivity výroby CP3 

  Novák, Marek
  Cílem této diplomové práce bylo zvýšení efektivity výrobních strojů TORNOS MultiDECO 20/6, které jsou svou konstrukcí v České republice stále ojedinělé. Na základě získaných dat při analýze procesu bylo zjištěno několik ...
 • Osvětlovací systém pro auditorium 

  Novák, Marek
  V této bakalářské práci je uveden návrh a realizace osvětlovacího systému, který svou specifikací překonává možnosti široce rozšířeného protokolu DMX512/RS485. Dále jsou zde popsány omezení tohoto protokolu a také protokolů ...
 • Pokročilé metody detekce hran v obraze 

  Novák, Marek
  Detekce hran v obraze je jedním fundamentálních postupů užitých v oblasti zpracování obrazu a počítačového vidění. Cílem této práce je implementace a porovnání zvolených konvenčních a pokročilých metod, včetně porovnání ...
 • Pokročilé modulace pro optické komunikace 

  Šmída, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou modulací pro optické bezdrátové komunikace. Jsou rozebrány různé typy modulací, které se používají v optických bezdrátových komunikacích. Jsou implementovány modulační techniky ...
 • Řízení procesu třídění programovatelným automatem 

  Novák, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou jedné ze dvou částí zařízení pro řízení procesu třídění. Toto zařízení ke své činnosti využívá dva programovatelné automaty (dále PLC),společnosti Phoenix Contact, které ...
 • Smartphone Based Visible Light Communication Beacon System For Internet Of Things 

  Novák, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The article describes an application of Visible Light Communication (VLC) for Internet of Things (IoT) nodes authentication and metadata exchange. A practical use-case of presented communication system is provided and ...
 • Teorie údržby a spolehlivost 

  Novák, Marek
  Tato práce je zaměřena na teorii údržby a spolehlivost. Otázka údržby a spolehlivosti je velmi důležitá při provozu strojů, zařízení atd. a její řešení může vést ke snížení provozních nákladů. V práci jsou popsány základní ...
 • Zařízení pro měření aktivity včelstva 

  Fučík, Jan
  Tato práce se před samotným návrhem zařízení věnuje charakteristickému chování včel. Uvažuje neelektrické veličiny, které mohou chování včel reprezentovat. Následuje popis komponentů, které mohou být pro měření jednotlivých ...
 • Zařízení pro měření aktivity včelstva 

  Fučík, Jan
  Tato práce se před samotným návrhem zařízení věnuje charakteristickému chování včel. Uvažuje neelektrické veličiny, které mohou chování včel reprezentovat. Následuje popis komponentů, které mohou být pro měření jednotlivých ...