Now showing items 1-20 of 27

 • Alternativní zdroje energie pro zahradní a rekreační domy 

  Novák, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje a podává přehled možných alternativních zdrojů energie pro zahradní a rekreační domy a popisuje jejich výhody či nevýhody. Vybranými alternativními zdroji energie jsou: vodní energie, sluneční ...
 • Analýza složení komunálních odpadů 

  Novák, Michal
  Předmětem práce je obsáhlá rešerše světových studií a metodik zabývajících se analýzou složení směsného komunálního odpadu. Studie jsou nejprve obecně popsány a poté rozděleny do několika skupin v závislosti na principu ...
 • Bytový dům 

  Šibalová, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby bytového domu. Objekt je samostatně stojící a nachází se na více parcelách stejného investora ve městě Kyjově, v katastrálním území Kyjov [678431]. ...
 • Bytový dům 

  Vozdecký, Jiří
  Cílem bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu. Objekt má celkem pět podlaží, z toho čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží je situováno technické zázemí objektu a skladovací prostory. V ...
 • Bytový dům 

  Lakosil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby bytového domu. Obsahem je projektová dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v katastrálním území Náchod. V každém nadzemním podlaží se nachází dva byty. V ...
 • Bytový dům 

  Kozumplíková, Markéta
  Bakalářská práce řeší projekt bytového domu, který je navržen v lokalitě doposud nezastavěného území ve Starém Městě, na parcele číslo 6318. V bytovém domě jsou umístěny celkem čtyři bytové jednotky ve dvou nadzemních ...
 • Bytový dům 

  Mikudík, Patrik
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Považskej Bystrici. Objekt bytového domu je navržen jako šestipodlažní částečně podsklepený objekt. V nadzemních podlažích se ...
 • Cyclicity in EL-hypergroups 

  Novák, Michal; Křehlík, Štěpán; Cristea, Irina (MDPI, 2018-11-07)
  In the algebra of single-valued structures, cyclicity is one of the fundamental properties of groups. Therefore, it is natural to study it also in the algebra of multivalued structures (algebraic hyperstructure theory). ...
 • Dvougenerační rodinný dům 

  Kuklová, Jana
  Předmětem bakalářské práce je novostavba samostatně stojícího dvougeneračního rodinného domu v Horních Heršpicích, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je řešen jako dvě samostatné jednotky. Jedna ...
 • Elements of Hyperstructure Theory in UWSN Design and Data Aggregation 

  Novák, Michal; Křehlík, Štěpán; Ovaliadis, Kyriakos (MDPI, 2019-05-29)
  In our paper we discuss how elements of algebraic hyperstructure theory can be used in the context of underwater wireless sensor networks (UWSN). We present a mathematical model which makes use of the fact that when deploying ...
 • Generování časových průběhů programovatelným automatem 

  Novák, Michal
  V této bakalářské práci je popsán laboratorní proces generování časových průběhů programovatelným automatem Simatic C7. Ovládání a zobrazování důležitých informací je realizováno pomocí operátorského panelu. Práce popisuje ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s. 

  Novák, Michal
  Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení finanční výkonnosti společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s. za období 2011–2015. Práce je rozdělená do tří části. První část popisuje základní teoretická východiska a pojmy, které ...
 • Introduction to Dependence Relations and Their Links to Algebraic Hyperstructures 

  Cristea, Irina; Kocijan, Juš; Novák, Michal (MDPI, 2019-09-23)
  The aim of this paper is to study, from an algebraic point of view, the properties of interdependencies between sets of elements (i.e., pieces of secrets, atmospheric variables, etc.) that appear in various natural models, ...
 • Komplexní marketingová strategie v online prostředí 

  Novák, Michal
  Práce má za cíl poskytnout základní přehled marketingových koncepcí a nástrojů využitelných pro prostředí Internetu, zmapovat aktuální trendy v online prostředí a aplikovat je na konkrétní řešení komplexní marketingové ...
 • Modem - opakovač pro úzkopásmovou komunikaci technologií PLC 

  Novák, Michal
  Tato semestrální práce je zaměřena na obvodový návrh opakovače pro PLC komunikaci, aby bylo možné dosáhnout větší vzdálenosti při komunikaci. Může také sloužit jako překlenovací modem pro neprůchozí zařízení energetické ...
 • Návrh stabilizovaného optického zdroje 

  Novák, Michal
  Cílem práce bylo navrhnout stabilizovaný zdroj optického záření pracující na vlnové délce 1 625nm, vhodného k měření útlumu optického vlákna transmisní metodou. Zdroj měl být stabilizován optickou zpětnou vazbou a měl mýt ...
 • Provozní příručka ATO - technická část 

  Novák, Michal
  Cílem mé bakalářské práce je objasnit požadavky pro různé druhy výcviku z hlediska provozní dokumentace ATO a dle těchto požadavků následně sestavit technickou část provozní příručky ATO v podmínkách Leteckého ústavu VUT v Brně.
 • Přestavba Brownfield - kasárna 

  Novák, Michal
  Diplomová práce řeší komplexní přestavbu stávajícího objektu kasáren, který je dlouhodobě nevyužívaný a neudržovaný – tzv. brownfield, na objekt bytového domu určeného pro cílovou skupinu obyvatel seniorského věku, kde ...
 • Přístup k objektovým datům databáze Oracle 10g z jazyka Java 

  Novák, Michal
  Práce pojednává o objektových rozšířeních databázového systému Oracle 10g a přístupu k nim z programového prostředí Javy.
 • Realizace edukačních úloh na experimentální stanici pro testování spalovacích motorů 

  Novák, Michal
  Cílem této diplomové práce je příprava experimentů s využitím stanice pro testování čtyřdobého zážehového spalovacího motoru a vytvoření úloh pro cvičení předmětu Konstruování strojů - mechanismy (6KM). Diplomová práce ...