Now showing items 1-5 of 5

 • Bis(2,2-bipyridil)Copper(II) Chloride Complex: Tyrosinase Biomimetic Catalyst or Redox Mediator? 

  Sýs, Milan; Mukherjee, Atripan; Jashari, Granit; Adam, Vojtěch; Amirmansoor, Ashrafi; Novák, Miroslav; Richtera, Lukáš (MDPI, 2021-01-26)
  In this article, construction of amperometric sensor(s) based on screen-printed carbon electrodes covered by thin layers of two types of carbon nanomaterials serving as amplifiers, and containing [Cu(bipy)(2)Cl]Cl center ...
 • Chatbot v podnikovém informačním systému 

  Novák, Miroslav
  Tato diplomová práce řeší problematiku tvorby chatovacích robotů. Teoretická část práce představuje obecně koncept konverzačního rozhraní a analyzuje dostupné technologie k jeho tvorbě. Praktická část práce řeší návrh a ...
 • E-mail marketing s podporou renovace korporátní identity 

  Novák, Miroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci e-mail marketingu v kreativní agentuře SnugDesign s.r.o. za podpory renovace korporátní identity, online reklamy AdWords a Facebook. Cílem této práce je zajistit automatickou konverzi ...
 • Hybridní pohony osobních vozidel 

  Novák, Miroslav
  Tato práce je zaměřena na zpracování přehledu moderních hybridních pohonů osobních vozidel. U jednotlivých druhů hybridních pohonů jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody. V závěru jsou srovnány výhody a nevýhody hybridních ...
 • Informační systém pro správu testů 

  Novák, Miroslav
  Cílem této práce je specifikovat, navrhnout a implementovat informační systém pro správu testů, který bude fungovat jednak samostatně a jednak v rámci platformy Testos. Zvolený problém byl vyřešen vytvořením klientské ...