Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza finančního vývoje podniku pomocí časových řad 

    Bartel, Adam
    Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finančního vývoje společnosti pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje potřebnou problematiku teorie časových řad, regresní analýzy a finanční analýzy. Cílem této práce ...
  • Využití fuzzy logiky pro hodnocení výhodnosti oprav 

    Novák, Patrik
    Diplomová práce se zabývá určením rozsahu oprav telefonů ve firmě Mobilshop Valenta Petr, přičem jsou použity pokročilé metody modelování, konkrétně pak fuzzy logika. Cílem práce je vytvoření modelu, který usnadní, zpřesní ...