Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy pro syntézu hudebních zvuků 

    Novák, Samuel Matyáš
    Práce se zabývá problematikou syntézy hudebních zvuků, konktrétně sestavováním algoritmů oscilátorů. K problému je přistupováno z pohledu skládání funkcí a fázového zkreslení. Při návrhu potřebných funkcí bylo užito ...
  • Implementace součtového datového typu v C++ 

    Novák, Samuel Matyáš
    Práce se zaobírá problematikou implementace součtového datového typu v jazyce C++. Nejprve navrhuje vlastní abstrakce pro manipulaci s posloupnostmi hodnot a typů, které následně umožňují vyjadřovat komplexní operace ...