Now showing items 1-2 of 2

  • Plasmonic Antennas 

    Kvapil, Michal
    Tato disertační práce pojednává o plazmonických anténách. Rezonanční vlastnosti plazmonických antén jsou studovány teoreticky i experimentálně. Teoretické výpočty jsou prováděny v programu Lumerical FDTD Solutions užitím ...
  • Příprava modelových korozních vrstev na železe a jejich plazmochemická redukce. 

    Sázavská, Věra
    Plazmochemická redukce korozních vrstev na kovech využívá redukčních účinků radiofrekvenčního vodíkového nízkotlakého plazmatu při ošetřování kovových archeologických nálezů. Vlivem plazmochemické redukce se inkrustační ...