Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza a návrh řešení internetového obchodu 

  Novák, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh elektronického obchodu pro firmu, zabývající se výrobou a prodejem různých druhů strojírenských součástek. Nejedná se však o prodej konečným zákazníkům, ale o velkoobchodní prodej mezi ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Šimek, Jiří
  Cílem této diplomové práce je provedení primárního a sekundárního marketingového průzkumu u významné společnosti zabývající se prodejem hudebních nástrojů. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení problematiky ...
 • Bytový dům v Humpolci 

  Novák, Tomáš
  Bakalářská práce řeší návrh bytového domu s prodejnou kol ve městě Humpolec. Práce obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby, posouzení z hlediska stavební fyziky a požární ochrany staveb. Objekt je rozdělen do ...
 • Konstrukce horizontálního frézovacího a vyvrtávacího stroje 

  Novák, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh pohybových os horizontálního frézovacího a vyvrtávacího stroje. První část obsahuje rešerši lineárních posuvových soustav a příslušenství. Druhá část obsahuje výpočty a ...
 • Konstrukce vřetene soustruhu 

  Novák, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je rešerše a jednoduchá konstrukce vřetene soustruhu se základními výpočty. První část obsahuje přehled a rozdělení soustruhů s jejich technickými parametry. Dále rešerši, která je zaměřena ...
 • Konstrukční návrh motorizované polohovací osy pro reflektor Laser Tracer 

  Novák, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukční návrh motorizované polohovací osy pro reflektor měřícího zařízení Laser Tracer. Polohovací osa slouží k ustavení reflektoru do dvou poloh při měření geometrické přesnosti ...
 • Luminance ratio at the visual tasks in classroom 

  Helštýnová, Barbara; Novák, Tomáš; Sokanský, Karel; Bos, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Possibilities of action learning methods such as interactive whiteboards, blackboards and whiteboards along with copying to a workbook depends not only on visual comfort, but also on the subjective feeling of the observer. ...
 • Measurement and evaluation of emergency lighting equipped with LED 

  Baleja, Richard; Novák, Tomáš; Sokanský, Karel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The issue of emergency lighting is quite complicated and meeting all standard requirements are often very complex. Rapid development in the field of LED light sources has brought new possibilities in the design of emergency ...
 • Napjatostně deformační analýza rozhledny Hraniční vrch 

  Novák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřená na posouzení napjatostně deformační analýzy prutové soustavy, která vychází z rozhledny Hraniční vrch u Města Albrechtic. Hlavním cílem této práce je vytvoření zjednodušeného 3D výpočtového ...
 • Návrh činností procesního řízení zakázky 

  Novák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na procesní řízení zakázky ve výrobním podniku Biokron s.r.o.. Tato společnost se specializuje na výrobu krmiv a krmných směsí pro domácí a hospodářská zvířata. V první části jsou uvedená ...
 • Návrh databáze pro vybranou společnost 

  Novák, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh databázového systému pro vybranou společnost, který má zefektivnit vnitřní procesy ve společnosti. První část nastiňuje teoretické poznatky týkající se této práce. Dále obsahuje ...
 • Optimalizace investičních strategií pomocí genetických algoritmů 

  Novák, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a optimalizaci automatického obchodního systému, se kterým bude možné obchodovat v prostředí FOREXu. Cílem je vytvořit obchodní strategii, která bude relativně bezpečná, stabilní ...
 • Plánování stavební zakázky zhotovitelem 

  Nováková, Jolana
  Diplomová práce se zabývá plánováním stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Dále jsou popsány metody a principy používané při řízení projektu výstavby ...
 • Rekonstrukce iontového děla a jeho aplikace pro tvorbu tenkých vrstev a nanostruktur 

  Novák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá úpravou a experimentálním využitím iontového zařízení, které vytváří a transportuje svazek iontů dusíku o energiích desítek až stovek eV. V kombinaci s galliovou efúzní celou toto zařízení slouží ...
 • Rozložení proudu na lineárních anténách 

  Novák, Tomáš
  V této práci bude probrána problematika měření rozložení proudu podél anténního vodiče za pomoci sondy (vazební smyčky), která je připojená k selektivnímu mikrovoltmetru a na něm bude indikována úroveň signálu (napětí). ...
 • Safe lighting of pedestrian crossings 

  Bláha, Zdeněk; Sokanský, Karel; Novák, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper solves the lighting of pedestrian crossings. This type of lighting helps to improve the safety of pedestrians in this conflict area (means a pedestrian crossing). The research was drawn on the basis of measurements ...
 • Selektivní růst gallium-nitridových tenkých vrstev na substráty pokryté maskou z pyrolyzovaného rezistu 

  Novák, Tomáš
  Tato práce se zabývá depozicí tenkých vrstev GaN aselektivním růstem Ga a GaN s využitím masek z pyrolyzovaného rezistu. Na křemíkových substrátech byly elektronovou litografií a pyrolýzou rezistu připraveny uhlíkové masky. ...
 • Selektivní růst GaN nanostruktur na křemíkových substrátech 

  Knotek, Miroslav
  Tato práce se zabývá depozicí tenkých vrstev nitridu gallia na křemíkové substráty pokryté maskami z negativního rezistu HSQ. Rezist byl strukturován elektronovou litografií za účelem vytvoření masek, ve kterých bylo ...
 • Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě 

  Novák, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je zhodnocení alternativních řešení rekonstrukce části stokové sítě pomocí bezvýkopových technologií. Za tímto účelem je práce rozdělena na dvě části. Cílem první teoretické části práce je zpracování ...
 • Studie sanace vybrané části stokové sítě 

  Novák, Tomáš
  Cílem diplomové práce je vypracování studie sanace stokové sítě na ulici Vídeňská v městě Brně. V první části práce je uvedena průvodní zpráva obsahující základní údaje o předmětné kanalizační stoce, včetně charakteristiky ...