Now showing items 1-2 of 2

  • Percepční kódování zvukových signálů 

    Novák, Vladimír
    Tato semestrální práce se zabývá percepčním kódováním zvukových signálů u formátu MPEG1 Layer 3 (ISO/IEC 11172-3). Popisuje principy a algoritmy psychoakustického modelu. Výstupem práce je program v prostředí MATLAB ...
  • Vysokorychlostní mobilní přístup pomocí řešení "Femtocells" 

    Novák, Vladimír
    První část bakalářské práce popisuje princip mobilních sítí, jejich generace a vývoj. Nejvíce je zaměřena na datové přenosy a na třetí generaci mobilních systémů, které úzce souvisejí s hlavním zadáním. Druhá část se ...