Now showing items 1-20 of 80

 • Analýza podmínek obrábění hliníku a jeho slitin 

  Jelínek, Adam
  Obrábění hliníku a hliníkových slitin je problém, který je zde řešen. K jehož největším problémům patří správné zvolení nástrojového materiálu a tím následná eliminace lepení obráběného materiálu na nástroj. Dalším důležitým ...
 • Analýza rozměrového účinku při řezání a jeho význam pro posouzení minimální tloušťky třísky 

  Kraváček, Radek
  Při obrábění sehrávají rozměry součásti rozhodující úlohu z hlediska jejich chování. To je důsledkem „rozměrového účinku“, který mění obecné charakteristiky procesu řezání. Cílem diplomové práce bylo přispět k ověření ...
 • Analýza vlivu obráběného materiálu na opotřebení a trvanlivost nástroje 

  Tolkner, Josef
  Technologie obrábění je multi disciplinární obor a společně s ekonomikou hraje stále významnější úlohu pro úspěch podniku na trhu výrobků a služeb. Současné studie ukazují, že to vyžaduje velmi úzké propojení technologií, ...
 • Aplikace modelu Excelence v podniku 

  Vatalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení jakosti ve firmě Continental Barum s.r.o., která působí v oblasti výroby pneumatik. Po zhodnocení současného stavu je ve firmě aplikována metoda EFQM, která ukázala na nedostatky ...
 • Dokončovací metody obrábění a jejich místo v moderní výrobě 

  Buďa, Vojtěch
  Dokončovací operace představují významnou část výrobních technologií. Mají totiž výrazný vliv na funkční vlastnosti součásti. Operace dokončování se dělí na operace nástroji s definovanou geometrií a na operace nástroji s ...
 • Hodnocení čelního těsnícího provedení povrchu pomocí charakteristik textury povrchu 

  Kučera, Pavel
  Diplomová práce zabývající se hodnocením čelního těsnícího provedení povrchu popisuje a porovnává povrchovou topografii s cílem analyzovat nejvýznamnější charakteristické parametry ovlivňující rozhodujícím způsobem těsnost ...
 • Hodnocení obrobitelnosti slitin hliníku - kriteria hodnocení 

  Bambula, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá obrobitelností slitin hliníku. Jsou zde popsány problémy, které vznikají při obrábění hliníkových slitin, vliv chemického složení na obrobitelnost. Následující část vyhodnocuje obrobitelnost ...
 • Návrh finanční strategie ve firmě BAUER - AGROMILK a.s. 

  Kordová, Eva
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s finančním řízením společnosti BAUER-AGROMILK, a. s., pomocí elementárních metod technické finanční analýzy. Obsahuje návrhy k finanční strategii této společnosti.
 • Návrh na zvýšení konkurenceschopnosti podniku - variantní řešení 

  Kotrčová, Štěpánka
  Diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu konkurenční strategie podniku, jenž působí v oblasti poskytování služeb souvisejících se správou nemovitostí. Nejprve jsou uvedeny teoretické poznatky související s danou problematikou. ...
 • Návrh organizační změny ve firmě 

  Mašek, Richard
  V této práci je řešen návrh pro snížení nákladů testovací hodiny turbodmychadel. S využitím analýzy nákladů na testovací hodinu, SWOT, FMEA a následnými změnami technického a organizačního charakteru je dosaženo zefektivnění ...
 • Obrábění součásti ze slitiny Ni80TiAl 

  Kudrna, Miloš
  Diplomová práce se zabývá rozborem technologie obrábění svorníku ze slitiny Ni80TiAl, pro společnost Sanborn a.s. Cílem práce je návrh nové technologie, při použití nového typu nástroje, břitové destičky a řezných podmínek. ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Perončík, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky obrábění těžkoob-robitelných materiálů. Provádí analýzu těžkoobrobitelných materiálů z hlediska chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností. Dále se zabývá ...
 • Odstraňování původních povlaků řezných nástrojů před novým povlakováním 

  Něnička, Jakub
  Charakteristiky povlakovacích metod PVD, CVD, PACVD, MTCVD. Rozdělení PVD metod. Přípravné operace před povlakováním stopkových nástrojů a odvalovacích fréz. Chemické odpovlakování HSS. Elektrochemické odstranění povlaku ...
 • Optimalizace použití břitových destiček na lince plášťů 

  Kocúrek, Ondřej
  Práce se zabývá shrnutím typů a vlastností povlaků používaných ke zvýšení řezivosti a životnosti nástrojů ze slinutých karbidů. Dále pak řešením problému vylamování břitů při obrábění trubkových konců plášťů s přerušením ...
 • Optimalizace řízení výrobního procesu 

  Voříšek, Dušan
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku výrobního procesu ve vztahu k optimálnímu využití jeho vstupů. Teoretická část obsahuje informace o důležitých charakteristikách výrobního systému a jeho vazbách na ...
 • Podnikatelský plán na rozšíření podnikatelské činnosti 

  Minaříková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá ekonomickou situací společnosti STEL-INVEST, s.r.o., která bude základem pro rozhodování o rozšíření podnikatelské činnosti o novou službu. Společnost STEL-INVEST, s.r.o. se v současné době zabývá ...
 • Podnikatelský plán-zřízení malého podniku 

  Zbranková, Eva
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení nového malého podniku, specializujícího se na zdravý životní styl, který by vyplnil mezeru na trhu. Cílem je přiblížit počátek provozu podnikatelského subjektu, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Prášek, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby podnikatelského plánu. Obsahuje vhodné strategie pro dosažení vysoké prosperity podniku. K posouzení úrovně progrese je vypracován podrobný marketingový plán a návrh řízení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Chludová, Markéta
  Bakalářská práce obsahuje návrh podnikatelského záměru na zřízení penzionu s restaurací a vinným sklípkem. V práci jsou teoretické poznatky, nutné k založení podniku, zhodnocení situace na trhu, nastínění realizace projektu ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pávek, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru na založení nové firmy, zaměřené na technologie malosériového potiskování samolepících etiket a dalších flexibilních materiálů metodami UV flexotisku a ...