Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza úrovně služeb v restauračním zařízení TAMTAM BAR 

  Vrabcová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou služeb poskytovaných restauračním zařízením TAMTAM BAR v Kroměříži. V teoretické části je zpracována především problematika marketingového výzkumu a spokojenosti zákazníka. Analytická ...
 • Laserové svařování plastů 

  Nováková, Eliška
  Práce předkládá stručnou charakteristiku metod pro svařování termoplastů. Následuje podrobnější popis laserového svařování termoplastů tzn. popis laseru, rozdělení, typy laserů. Poté jsou uvedeny podmínky a parametry ...
 • Obrábění kalených ocelí na CNC strojích 

  Nováková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá tématem obrábění kalených ocelí na CNC strojích. V první části je popsána firma, ve které byl obráběn vytipovaný kalený dílec. Další část práce se zaměřuje na vlastnosti kalených ocelí a jejich ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Nováková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem malého rodinného podniku. Teoretická část obsahuje podklady z oblasti podnikání. Následuje analytická část, kde je podrobně popsáno jak vnitřní, tak i vnější prostředí konkrétního podniku. ...
 • Vliv technologického procesu práškového lakování na kvalitu pokovení stříbrem u komponent plynem izolovaných rozvoden – GIS 

  Nováková, Eliška
  Práce řeší problematiku nanášení povlaku stříbra na vnitřní povrch dílce trubkovitého tvaru vyrobeného z hliníkové slitiny EN AW-6101B. Vysoká afinita hliníku ke kyslíku, heterogenita povrchu a přítomnost vodíku v základním ...
 • Vyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolu 

  Nováková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocováním získaných dat z vybraných výrobních zařízení. Teoretická část je zaměřená na řízení výroby, popis informačních výrobních systémů a definování metod pro vyhodnocování efektivnosti ...