Now showing items 1-2 of 2

  • Spekulativní obchody podniku na trhu finančních derivátů 

    Vlček, Martin
    Předmětem této bakalářské práce „Spekulativní obchody podniku na trhu finančních derivátů“ je analýza finančních derivátů. První část práce je teoretická a je věnována jednotlivým nástrojům, v druhé části práce jsou uvedeny ...
  • Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi 

    Čechová, Jitka
    Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomické výkonnosti České republiky v komparaci s vybranými zeměmi. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti ekonomiky ČR. K tomu má napomoci také srovnání se Slovenskem, Polskem a ...