Now showing items 1-7 of 7

 • Deskripce svislých soustružnických strojů 

  Nováková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá deskripcí a rozdělením svislých soustružnických strojů. Celý text je uspořádán do několika na sebe navazujících kapitol. V úvodu této práce je pojednáno o historii a podstatě soustružení. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Nováková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně v letech 2010 - 2015. Hodnocení finanční situace podniku v této práci je založeno na finanční analýze vycházející ...
 • Snížení nákladů na výrobu odlitků ze slitin hliníku 

  Nováková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá řešením nejzávažnějších vnitřních vad odlitků ze slitin hliníku litých do pískových forem ve společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. Řešení problematiky obsahuje popis problémových ...
 • Viladům Masarykova čtvrť 

  Nováková, Lucie
  Zadáním bakalářské práce je návrh novostavby Viladomu v Masarykově čtvrti v Brně, městské části Stránice. Zadaný pozemek leží mezi ulicemi Roubalova a Helceletova. Objekt byl navrhován s ohledem na okolní zástavbu. Objekt ...
 • Využití IT pro optimalizaci platebního styku 

  Kost, Tomáš
  Tato diplomová práce analyzuje problémy související s platebním stykem, především bezhotovostních platebních příkazů, výpisů z účtů a propojením s firemním informačním systémem. Obsahuje takové návrhy optimalizace, které ...
 • Využití nástrojů projektového managementu pro reálný podnik 

  Nováková, Lucie
  Diplomová práce je orientovaná na oblast obalového průmyslu. Prostřednictvím aplikací metod projektového managementu je navrženo řešení šicí dílny pro společnost VMT Ecopack s.r.o. Úvodní část je zaměřena na popis základních ...
 • ZHODNOCENÍ DOPADU PROCESNÍ INOVACE V OBLASTI ODBYTU U SPOLEČNOSTI BEDNAR FMT S.R.O. 

  Bartošek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení dopadu procesní inovace v oblasti odbytu u společnosti Bednar FMT s.r.o. v letech 2014–2018. Teoretická část definuje konkrétní pojmy vztahující se k procesní inovaci a také ...