Now showing items 1-8 of 8

 • Design elektrického ručního šlehače 

  Nováková, Monika
  Tato práce se zabývá návrhem designu elektrického ručního šlehače, přičemž v celém procesu je upřednostňován nový pohled nejen na design produktu ale také na jeho funkci z uživatelského hlediska. Klade si za cíl navrhnout ...
 • Design lékařského ultrazvukového přístroje 

  Nováková, Monika
  Tématem této diplomové práce je design lékařského ultrazvukového přístroje. Práce se zabývá novým pohledem na kompozici a tvarové řešení ultrazvukového přístroje při respektování technických a ergonomických požadavků. Cílem ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hlaváč, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou hospodaření společnosti A studio group, spol. s r.o. a to za roky 2012-2016. První část práce obsahuje teoretická východiska, kde jsou definovány základní pojmy. Druhá část se zabývá ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Juříková, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2012 – 2016. V teoretické části jsou popsány vybrané ukazatele a informační zdroje potřebné pro jejich výpočet. Ukazatele jsou následně ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Nováková, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. v letech 2009 až 2013 a na podání návrhů, které by mohly její stávající finanční situaci zlepšit. V teoretické části práce ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model 

  Nováková, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. s využitím EFQM Excelence Model. Teoretická část práce vysvětluje pojem výkonnost a popisuje nejvíce používané přístupy k měření ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model 

  Nováková, Monika (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Purpose of the article: Tento článek pojednává o procesu hodnocení výkonnosti společnosti s využitím principů EFQM Modelu Excelence. Cílem článku je zhodnotit přínosy hodnocení výkonnosti prostřednictvím EFQM Modelu Excelence ...
 • Mouse model of congenital heart defects, dysmorphic facial features and intellectual developmental disorders as a result of nonfunctional CDK13 

  Nováková, Monika; Hampl, Marek; Vrábel, David; Procházka, Jan; Petrezselyova, Silvia; Procházková, Michaela; Sedláček, Radislav; Kavková, Michaela; Zikmund, Tomáš; Kaiser, Jozef; Juan, Hsien-Chia; Fann, Ming-Ji; Buchtová, Marcela; Kohoutek, Jiří (Frontiers Media SA, 2019-07-23)
  Congenital heart defects, dysmorphic facial features and intellectual developmental disorders (CHDFFID) syndrome in humans was recently associated with mutation in CDK13 gene. In order to assess the loss of function of ...