Now showing items 1-3 of 3

 • Čerpadla určená pro náhradu lidského srdce 

  Šedivý, Dominik
  Tématem bakalářské práce jsou čerpadla určená pro náhradu lidského srdce. Práce zachycuje historický vývoj pump používaných pro čerpání krve. Dále jsou zde popsány z technického pohledu v současnosti používané druhy čerpadel ...
 • Magnetické kapaliny používané ve fluidním inženýrství 

  Kůrečka, Jan
  Magnetické kapaliny jsou kombinací kapalin a magnetických materiálů a jsou dnes používány v mnoha různých aplikacích. Tato práce popisuje vlastnosti magnetoreologických (MR) kapalin a ferrokapalin, jejich rozdíly a možnosti ...
 • Vyvažování hydraulických strojů 

  Buben, Marek
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší, zabývající se problematikou statického a dynamického vyvažování rotorů. První část této práce slouží k vymezení základních pojmů spojených s problematikou vyvažování. Dále se v ...