Now showing items 1-18 of 18

 • Bytový dům 

  Smažilová, Marie
  Bakalářská práce řeší návrh bytového domu v obci Pikárec. Objekt je navržen jako třípodlažní, nepodsklepený. Je umístěn v mírném svahu. Vstup do domu je od komunikace. Součástí domu je i řešení parkovacích míst. Celkový ...
 • Bytový dům 

  Valášek, Radek
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Olomouci (obec Hejčín). Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. V objektu bytového ...
 • Bytový dům 

  Sotolář, Václav
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu ve Velké Bíteši, ve formě části projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o čtyřpodlažní celopodsklepený objekt s jedním podzemním ...
 • Bytový dům 

  Svoboda, Martin
  Obsahem této bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu ve Slavkově u Brna. Bytový dům má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V objektu se nachází 9 bytových jednotek z toho jedna je navržena jako bezbariérová. ...
 • Chalet 

  Banič, Róbert
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a projektová dokumentace, dvoupatrové chaty k pronájmu, s kapacitou 10 lůžek. Budova je situována v obci Pec pod Sněžkou v horské oblasti severního Česka. Z architektonického pohledu ...
 • Detached family residence 

  Lenďák, Dávid
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro samostatnou rodinnou rezidenci. Rodinný dům se nachází v Brně-Královo Pole, v katastrálním území Sadová. Rodinný dům se nachází na relativně plochém ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Nováková, Petra
  cílem bakalařské práce bylo najít řešení na rohovou parcelu v blízkosti řeky Bečvy v městě Přerově. Navrhla jsem výukové centrum, workshopy a malometrážní byty.
 • Multifunkční objekt 

  Tóth, Adrián
  Předmětem této diplomové práce je převážně železobetonová stavba pětpatrového, podsklepeného multifunkčního objektu. Stavební pozemek se nachází v Brně. Multifunkční objekt je navržen s ohledem na danou lokalitu. Objekt ...
 • Náklady životního cyklu výstavbového projektu - opakování rozpravy 2012 

  Nováková, Petra
  Diplomová práce se zabývá náklady životního cyklu výstavbového projektu. V teoretické části je definován životní cyklus stavby, projekty spojené s výstavbou a jednotlivé druhy nákladů stavby. V praktické části je podrobněji ...
 • Náměstí historického jádra města 

  Nováková, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Náměstí města Brna se významnou měrou podílejí na celkovém fungování a atraktivnosti centrální části města. Prochází jimi hlavní komunikační tepny a jsou nedílnou součástí společenského a kulturního dění nejen samotného ...
 • Návrh slaďování pracovního a soukromého života ve vybraném podniku 

  Zavadilová, Lada
  Diplomová práce se zabývá problematikou sladění pracovního a soukromého života zaměstnanců, a obzvláště manažerů, ve vybraném podniku. Teoretická část pojednává o problematice genderu, faktorech ovlivňujících kariéru ...
 • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku 

  Nováková, Petra
  Ve své bakalářské práci zpracovávám návrh podnikatelského plánu malého podniku. Pro tento záměr řešení jsem si vybrala klempířskou firmu. Řešená firma podniká jako fyzická osoba a vede daňovou evidenci. Návrh podnikatelského ...
 • Rodinný dům 

  Kavečková, Hana
  Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby rodinného domu v obci Medlovice (okr. Vyškov). Stavba je navržena jako částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. V suterénu se ...
 • Rodinný dům 

  Meduna, David
  V projektu je zpracována technická dokumentace k samostatně stojícímu rodinnému domu s relaxačním zázemím. Objekt se nachází v obci Svratouch, okres Chrudim. Zastavěná plocha činí 136,7 m. Jedná se o dvoupodlažní nadzemní ...
 • Rodinný dům, Včelná 

  Nováková, Petra
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu. Dům je navržený jako dvoupodlažní, nepodsklepená dřevostavba se sedlovou střechou, dispoziční uspořádání 6+KK odpovídá návrhu pro 4-6 člennou rodinu. Do domu se vstupuje ...
 • Urbanizace vnitřního města Brna - náměstí s volně stojící dominantou 

  Nováková, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Počátky urbanizace vnitřního města, potažmo jeho náměstí, budou sledovány v rámci půdorysného obrazu města Brna - tedy na území původního historického jádra, které bylo sevřené středověkými hradbami. Náměstí, ústřední ...
 • VODA + MĚSTO propojení břehů Bystrc – Kníničky 

  Nováková, Petra
  VOLNOČASOVÉ CENTRUM NA POMEZÍ DVOU ÚZEMNÍCH CELKŮ. ŘEKA SVRATKA JAKO HRANICE, ŘEKA SVRATKA JAKO SPOJNICE. NÁVRH OBJEKTU A URBANISTICKÉ STRUKTURY VYCHÁZEJÍCÍ Z MORFOLOGIE ŘEKY A VIZUÁLNÍ SPOJNICE BŘEHU BYSTRCE A KNÍNIČEK. ...
 • What to do with faulty construction of public lighting? 

  Nováková, Petra; Mikula, Ondřej; Sequens, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  In the following paper we try to explain some of the legal rules concerning cases of defective implementation of public lighting. Public Lighting Construction Agreements concluded after 1st January 2014 are governed entirely ...