Now showing items 1-8 of 8

 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Nováková, Petra
  cílem bakalařské práce bylo najít řešení na rohovou parcelu v blízkosti řeky Bečvy v městě Přerově. Navrhla jsem výukové centrum, workshopy a malometrážní byty.
 • Náklady životního cyklu výstavbového projektu - opakování rozpravy 2012 

  Nováková, Petra
  Diplomová práce se zabývá náklady životního cyklu výstavbového projektu. V teoretické části je definován životní cyklus stavby, projekty spojené s výstavbou a jednotlivé druhy nákladů stavby. V praktické části je podrobněji ...
 • Náměstí historického jádra města 

  Nováková, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Náměstí města Brna se významnou měrou podílejí na celkovém fungování a atraktivnosti centrální části města. Prochází jimi hlavní komunikační tepny a jsou nedílnou součástí společenského a kulturního dění nejen samotného ...
 • Návrh slaďování pracovního a soukromého života ve vybraném podniku 

  Zavadilová, Lada
  Diplomová práce se zabývá problematikou sladění pracovního a soukromého života zaměstnanců, a obzvláště manažerů, ve vybraném podniku. Teoretická část pojednává o problematice genderu, faktorech ovlivňujících kariéru ...
 • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku 

  Nováková, Petra
  Ve své bakalářské práci zpracovávám návrh podnikatelského plánu malého podniku. Pro tento záměr řešení jsem si vybrala klempířskou firmu. Řešená firma podniká jako fyzická osoba a vede daňovou evidenci. Návrh podnikatelského ...
 • Urbanizace vnitřního města Brna - náměstí s volně stojící dominantou 

  Nováková, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Počátky urbanizace vnitřního města, potažmo jeho náměstí, budou sledovány v rámci půdorysného obrazu města Brna - tedy na území původního historického jádra, které bylo sevřené středověkými hradbami. Náměstí, ústřední ...
 • VODA + MĚSTO propojení břehů Bystrc – Kníničky 

  Nováková, Petra
  VOLNOČASOVÉ CENTRUM NA POMEZÍ DVOU ÚZEMNÍCH CELKŮ. ŘEKA SVRATKA JAKO HRANICE, ŘEKA SVRATKA JAKO SPOJNICE. NÁVRH OBJEKTU A URBANISTICKÉ STRUKTURY VYCHÁZEJÍCÍ Z MORFOLOGIE ŘEKY A VIZUÁLNÍ SPOJNICE BŘEHU BYSTRCE A KNÍNIČEK. ...
 • What to do with faulty construction of public lighting? 

  Nováková, Petra; Mikula, Ondřej; Sequens, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  In the following paper we try to explain some of the legal rules concerning cases of defective implementation of public lighting. Public Lighting Construction Agreements concluded after 1st January 2014 are governed entirely ...