Now showing items 1-15 of 15

 • Autovraky z hlediska ekonomiky, technického zpracování a životního prostředí 

  Nováková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování autovraků z hlediska ekonomiky, materiálového využití a životního prostředí. Práce je pouze teoretická a informace jsou podložené různými zdroji. Práce vymezuje pojem odpad, ...
 • Chemická a termická stabilita huminových komplexů 

  Nováková, Tereza
  Předložená diplomová práce zkoumá vztah mezi chemickou a termickou stabilitou komplexů huminových kyselin s těžkými kovy, konkrétně komplexy niklu, kobaltu a mědi. Komplexy byly připraveny s roztoky kovů o třech odlišných ...
 • Domov pro seniory v Trutnově 

  Nováková, Tereza
  Předmětem diplomové práce je domov pro seniory v Trutnově. Objekt je navržen ve svažitém terénu. Hlavní vstup je orientován na sever. Skládá se z jednoho objektu děleného na dva dilatační celky. Sestává z jednoho podzemního ...
 • Elektrické vlastnosti nanostrukturovaných povrchů TaxOy pro kapacitní aplikace 

  Nováková, Tereza
  Cílem diplomové práce bylo nastudovat a popsat mechanismy transportu náboje v tantalovém kondenzátoru. Práce obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kondenzátoru jako součástky a dále se zabývá jednotlivými ...
 • Komentovaný překlad 

  Nováková, Tereza
  Cílem této bakalářské práce bylo přeložit odborný text a okomentovat změny, jak syntaktické tak i z pohledu slovní zásoby, které bylo nutné zakomponovat do finálního překladu, aby se zachoval původní přístup autora k podání ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Karlík, Štěpán
  Bakalářská práce řeší novostavbu samostatně stojícího rodinného domu v obci Přestavlky, okres Přerov. Stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená z vápenopískového zdícího systému Sendwix. Stropy jsou z monolitického ...
 • Novostavba rodinného domu Šitbořice 

  Navrátilová, Marie
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby rodinného domu v Šitbořicích. Objekt je navržen na rovinatém terénu a skládá se ze dvou nadzemních podlaží. Objekt je navržen v systému HELUZ. Objekt je zastřešen ...
 • Rodinný dům Dolany u Olomouce 

  Čechák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na rodinný dům ve svahu v obci Dolany u Olomouce. Objekt je jednopodlažní a částečně podsklepený. Dominantou objektu je nadzemní podlaží s velkými prosklenými plochami orientovanými na jih do ...
 • Rodinný dům s ateliérem na Hořicích 

  Svoboda, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá projekcí rodinného domu s ateliérem na Hořicích. Hořice jsou malou vesnicí ležící 7km od města Blanska, které má téměř 20 000 obyvatel. Tento objekt je situován do vesnice autora, a z hlediska ...
 • Rodinný dům s bezbariérovým bytem 

  Bulawová, Šárka
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu s bezbariérovým bytem v Horních Bludovicích. Je určen pro čtyřčlennou rodinu a osobu s omezenou schopností pohybu. Objekt má dvě nadzemní ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Štrunc, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu s projekční kanceláří, který je navržen jako dvoupodlažní a nepodsklepený. První nadzemní podlaží je rozděleno na část pracovní s prostory projekční ...
 • Rodinný dům s provozovnou v Radobyčicích 

  Bureš, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby rodinného domu s kanceláří v Radobyčicích v Plzni. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. V prvním nadzemním podlaží se nachází prostory kanceláře, technické ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Hrubý, Libor
  Bakalářská práce, zabývající se projektovou dokumentací stavební části ve stupni pro provedení stavby na novostavbu samostatně stojícího rodinného domu ve svahu. Objekt je dvoupodlažní, podsklepený. Svislé konstrukce z ...
 • Stanovení rozdílu cen garáží v Prostějově 

  Janeček, Jan
  Diplomová práce srovnává vybrané způsoby ocenění věcí nemovitých typu garáž v lokalitě města Prostějov. Způsoby ocenění byly dle zadání práce zvoleny: nákladový, porovnávací dle vyhlášky a porovnávací dle databáze. Diplomová ...
 • Vliv PENB na cenu nemovitosti v Královohradeckém kraji. 

  Nováková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problémem spojeným s prodejem nemovitých věcí. A to, má-li průkaz energetické náročnosti budovy vliv na cenu rodinného domu. V první části diplomové práce je řešen průkaz energetické náročnosti ...