Now showing items 1-9 of 9

 • Ekonomické hodnocení veřejných investních projektů 

  Nováková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivnosti veřejně prospěšného investičního projektu. Cílem studie je porovnání předpokládaných nákladů projektu s náklady skutečně vynaloženými. Teoretická ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

  Nováková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivnosti veřejně prospěšného investičního projektu. Cílem studie je poměření vložených nákladů ke konečným výstupům projektu pro kvalifikované investiční ...
 • Iontová rovnováha a její vliv na funkci srdce, měření a analýza EKG 

  Štrbková, Lenka
  Podkladem mechanické práce srdce jsou elektrické změny na úrovni srdeční buňky. Tyto elektrické změny jsou primárně ovlivněny rozložením iontů intra- a extracelulárně. Pro fyziologickou regulaci homeostázy iontů v organismu ...
 • Kontinuální měření krevního tlaku 

  Kopčil, Petr
  Tato práce shrnuje problematiku fyziologie kardiovaskulárního systému, elementárních zákonitostí průtoku krve cévami a krevního tlaku se zaměřením na základní mechanizmy regulace a metody jeho měření. Popisuje funkce ...
 • Kožní vodivost a její využití v klinické praxi 

  Javorčeková, Lenka
  Cieľom tejto práce bolo zoznámiť sa s meraním kožnej vodivosti a jej využitím v klinickej praxi. Použitý protokol merania je založený na meraní kožnej vodivosti v kľudových a záťažových podmienkach. Záťažové podmienky boli ...
 • Měření parametrů kardiovaskulárního systému na spiro-ergometrickém pracovišti 

  Žáková, Monika
  Tato práce shrnuje problematiku fyziologie kardiovaskulárního systému, se zaměřením na kardiovaskulární měření při fyzické zátěži. Popisuje diagnostické přístroje Cardiovit AT-104 (Schiller, Švýcarsko) a PowerCube (Ganshorn, ...
 • Perkutánní elektrogastrografie 

  Davidová, Lenka
  Cílem bakalářské práce je seznámení se s fyziologií a patofyziologií gastrointestinálního traktu, s funkčními parametry a s vhodnou diagnostikou. Probrána je problematika přístroje pro perkutánní elektrogastrografii a ...
 • Podzemní garáže v Brně 

  Nováková, Zuzana
  Tématem této práce je návrh řešení podzemích garáží v centru Brna pod kopcem Petrov. Hlavním cílem práce je dispoziční návrh garáží a samotná studie provedilenosti podzemního objektu, navržení statického řešení a jeho posouzení.
 • Tepelný komfort a jeho stanovení 

  Žáková, Monika
  Tato práce shrnuje problematiku termoregulace u člověka a jejího měření se zaměřením na metodu nepřímé kalorimetrie v klidových podmínkách při rozdílných okolních teplotách a při fyzické zátěži. Dále seznamuje s problematikou ...