Now showing items 1-20 of 181

  • Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká 

    Kačmář, Filip
    Návrat bydlení do měst formou cohousingu.
  • Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká 

    Vik, Ondřej
    ŠIRŠÍ VZTAHY: Situace návrhu je výhledová a vychází z předpokladu, že dojde k asanaci zanedbaného území v tzv. brněnském Bronxu. Je uvažován přesun hlavního nádraží do pozice „řeka“ a využití stávajícího železničního náspu ...
  • Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká 

    Schleider, Jan
    PŘEDMĚTEM NÁVRHU JE DOSTAVBA MĚSTKÉHO BLOKU V BRNĚ VYMEZENÉHO ULICEMI CEJL, KOLIŠTĚ A VLHKÁ. DANÉ MÍSTO SE NACHÁZÍ PŘÍMO NA MĚSTKÉM OKRUHU, ČILI MÍSTEM KTERÉMU SE V BRNĚ KLADE NEMALÁ POZORNOST. NEDALEKO JE MAHENOVO DIVADLO ...
  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Bednaříková, Monika
    Hlavná myšlienka využitia územia je doplnenie funkcie adekvátnej výynamu centra. Z tohto pohľadu je knižnica zaručujúca životaschopnosť polyfunkčného objektu. Doplnenie obytnou časťou zaručí roznorodosť využitia v roznych ...
  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Jenčiková, Zuzana
    Hlavnou ideou návrhu stavby je vytvorenie príjemnej, mestskej knižnice a zároveň pokojného bývania v centre mesta, v jednej budove. Dominantným koncepčným prvkom knižnice i obytného bloku je záhrada – zeleň, ktorá vyrastá ...
  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Goluchová, Martina
    Obytný blok
  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Horáková, Terezie
    Městský dům, s třemi hlavními funkcemi (bydlení, administrativa, vš koleje) a komerčním parterem doplněn výraznou budouvou kavárny-knihkupectví. Stojí na hranici historické části města sousedící s výstavbou ze 70.let 20. ...
  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Sopoušková, Petra
    Práce řeší pozemek parkoviště na hraně historického jádra a rušné silnice se sídlištěm ve Valašském Meziříčí. Cílem je nové využití pozemku, ale se zachováním původního počtu parkovacích míst. Navržený objekt funguje jako ...
  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Kmošek, Vojtěch
    Zadáním bakalářské práce bylo vyřešení parcely ve Valašském Meziříčí s monofunkčním využitím parkoviště. Místo je situováno na hranici historického centra a moderní výstavby. Z vizí města vyplynula potřeba nové moderní ...
  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Knežníková, Zuzana
    Koncept riešenia je založený na nadviazaní na urbanistickú štruktúru centra polyfunkčným objektom a vytvorení dominantného objektu významnej verejnej funkcie - mestskej knižnice.
  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Bahulová, Martina
    Úlohou bakalářské práce bylo vyřešit problematickou parcelu v blízkosti středu města, kde se v současné době nachází záchytné parkoviště. Navrhované funkce domu vychází z potřeb města, to jsou knihovna, bydlení a parkování. ...
  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Hýlová, Adéla
    Zadání bakalařské práce bylo vyřešit problematickou parcelu s dosavadním parkovištěm. Koncept tohoto domu vychází z potřeb města, a to je parkování, studenstké bydlení a fuknce knihovny. Tento dům naplňuje všechny tyto ...
  • Dům u řeky 

    Zemánková, Jasna
    Bakalářská práce se zabývá urbanistickým návrhem území v Brně, které se nachází na pomezí kompaktní městské zástavby a volných nevyužívaných ploch a brownfieldu. Práce je zaměřena na řešení hlukové bariéry, návrhu nového ...
  • Dům u řeky 

    Kropšová, Zuzana
    Lokalita se nachází v oblasti kolem koryta řeky Svitavy, jež bylo na přelomu 20. století regulováno z důvodu hospodářského využití. Hodnoty se však vyvíjí, a proto bydlet u řeky a mít tak výhled na klidně plynoucí vodu je ...
  • Dům u řeky 

    Muzikářová, Veronika
    Cílem bakalářské práce je propojení dané lokality s městem a vytvoření nového nábřeží s bytovými a nebytovými prostory. Urbanistický koncept rozděluje lokalitu do několika celků, přičemž každý celek využívá své jedinečné ...
  • Dům u řeky 

    Zobačová, Eliška
    Dům u řeky
  • Dům u řeky 

    Pacolová, Kateřina
    Řešená lokalita se nachází v Brně na pomezí centra a průmyslové zóny, v blízkosti řeky Svitavy. Území dnes není plnohodnotně využíváno a téměř polovinu jeho plochy tvoří skladovací objekty a zbytková zeleň. Přístup k řece ...
  • Dům u řeky 

    Šperlová, Zuzana
    Práce se zabývá problematikou bydlení u umělého koryta řeky, které nikdy nebylo určeno k zapojení do veřejných prostor města. V práci je vyhotoveno urbanistické řešení širší oblast kolem řeky a její návaznost na stávající ...
  • Kulturní centrum Kopřivnice 

    Hýl, Michal
    Práce řeší, jak přistupovat k rekonstrukci staveb, které již plně nevyhovují své funkci na příkladu spojených budov Technického muzea Tatry a kulturního domu v Kopřivnice. Také jde o řešení otázky, co tyto stavby mohou ...
  • Kulturní centrum Kopřivnice 

    Grísová, Petra
    Urbanistická a architektonická studie Kulturního centra města Kopřivnice a jeho okolí. Studie se zabývá využitelností a transformací stávajícího konglomerátu staveb z devadesátých let. Cílem návrhu je využít postavené. ...