Now showing items 1-14 of 14

 • Architektonické betony 

  Novosad, Petr
  Ve vývoji betonových konstrukcí a jejich povrchových úprav se hledají stále nové cesty, jak zvýraznit estetickou hodnotu betonu. V možnostech tvarů, struktur a barev představuje architektonický beton v rukou architekta a ...
 • Chat a sdílená kreslící plocha pro kapesní počítače s Bluetooth 

  Zapletal, Pavel
  Cílem projektu je navrhnout a implementovat aplikaci pro kapesní počítač, která majitelům umožní vzájemnou výměnu textových zpráv a jednoduchého grafického obsahu. Přenos dat probíhá bezdrátově díky použití technologie ...
 • Chat a sdílená kreslící plocha pro mobilní telefony s Bluetooth 

  Pitner, Ivo
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace pro mobilní zařízení, která umožní dvěma uživatelům komunikovat. Jako příklad by mohla sloužit situace, kdy se lidé potřebují dohodnout, ale není možné rušit ...
 • Hra Mravenci pro mobilní zařízení 

  Hovorka, Petr
  Bakalářská práce popisuje problematiku vývoje her pro mobilní zařízení. Obsahuje popis dnes nejvíce používaných platforem mobilních zařízení a snaží se vybrat jednu z nich, vhodnou pro vývoj jednoduché karetní hry Mravenci. ...
 • Jídelní menu pro mobilní telefony s Bluetooth 

  Dzurňák, Tomáš
  Cílem projektu bylo navrhnout a realizovat aplikaci pro mobilní telefon a stolní počítač, která umožní v restauraci pomoci mobilního telefonu procházet jídelní menu a následně zadávat objednávky. Stolní počítač poskytuje ...
 • Ovládání desktopové prezentace pomocí mobilního telefonu s Bluetooth 

  Tesař, Miroslav
  Cílem projektu je osvobodit osobu provádějící prezentaci z notebooku nebo i stolního počítače od nutnosti ovládat prezentaci z klávesnice. Systém využívá mobilní telefon s podporou mobilní Javy a Bluetooth technologie ke ...
 • Počítačová hra ve 2D pro linux 

  Ševčík, Jaroslav
  Práce se zabývá tvorbou umělé inteligence pro počítačem řízené prvky a jejich provedení do podoby počítačové hry. V práci jsou dále uvedeny typické postupy při řešení některých problémů rozhodování umělé inteligence a ...
 • Podpora geocachingu pro kapesní počítače s GPS 

  Kuchta, Michal
  Moderní technologie kapesních počítačů a navigačních systémů - jak je skloubit dohromady a při tom se bavit? Na tuto otázku se snaží tato práce odpovědět. Práce nejprve teoreticky informuje čtenáře o technologii GPS, o hře ...
 • Poloautomatický generátor knih z webu 

  Sysel, Vojtěch
  Tato práce se zabývá vytvářením poloautomatického generátoru knih z webu. Vstupem programu je URL adresa a soubor se šablonou. Program stáhne z URL adresy webovou stránku, ze které pomocí šablony vybere zajímavý obsah, ...
 • Studium vlastností cementových kompozitů s rozptýlenou výztuží z anorganických vláken 

  Gottwaldová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá studiem vlastností cementových kompozitů s rozptýlenou výztuží ze skleněných a čedičových anorganických vláken. Práce obsahuje část teoretickou a část experimentální. Teoretická část se věnuje ...
 • Vliv okolních podmínek na modul pružnosti betonu 

  Peřina, Tomáš
  Stále více se modul pružnosti betonu se dostává do popředí zájmu. V minulosti byl do jisté míry opomíjen a nebyl na něj brán dostatečný zřetel. Teoretická část bakalářské práce má popsat jaké faktory ovlivňující zejména ...
 • Vliv vlastností vstupních materiálů na kvalitu architektonických betonů 

  Ondryášová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vlivu vlastností vstupních surovin pro výrobu kvalitních povrchů architektonických betonů. V úvodní části je popsána definice architektonického betonu a také výhody a nevýhody ...
 • Využití dynamických nedestruktivních metod pro zjišťování pevností cementů z cementárny Hranice 

  Procházková, Lenka
  Nedestruktivní metody jsou ve stavebnictví využívány pro hodnocení parametrů stavebních materiálů, především pro zjišťování pevnostních charakteristik a určování změn při zkouškách trvanlivosti. Mezi nejpoužívanější ...
 • Zpracovávání webových inzerátů v Ruby on Rails 

  Mrózek, Marian
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci, která agreguje pracovní inzeráty z inzertních serverů na internetu. V určitých časových intervalech stahuje inzeráty, zpracovává je a ukládá do databáze. Následně tyto inzeráty ...