Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza a hodnocení rizik veřejného vodovodu 

  Novotná, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na identifikaci, kvantifikaci a hodnocení rizik při dodávce pitné vody, aplikací vhodných metod na konkrétním veřejném vodovodu, jeho prostředí a provozování. Je vybrána metoda WaterRisk a z ČSN ...
 • Filtrační materiály pro vodárenskou filtraci 

  Novotná, Aneta
  Tato bakalářská práce se především zabývá filtračními materiály pro úpravu pitné vody, jejich vlastnostmi, způsoby použití a snaží se představit nové možnosti při výběru filtračních materiálů na trhu. Pro lepší pochopení ...
 • Možnosti využití rozptýlené výztuže pro lehké konstrukční betony 

  Novotná, Aneta
  Diplomová práce řeší vybrané problémy související s uplatněním lehkého betonu z pórovitého kameniva do nosných konstrukcí. Práce je zaměřena na ověření možností zvýšení houževnatosti cementových kompozitů aplikací rozptýlené ...
 • Novostavba nákupního centra 

  Novotná, Aneta
  Diplomová práce popisuje zpracování dokumentace novostavby nákupního centra na úrovni zadání projektu pro stavební povolení. Na návrh jsou kladeny požadavky na dispoziční řešení stavby s návazností na zajištění konstrukce ...
 • Podnikatelský záměr 

  Novotná, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním investičního záměru pro firmu Bachl, spol. s.r.o. Předmětem je rozšíření výroby balících folií a s tím související výstavba nové výrobní haly, kde bude umístěn výrobní stroj Extruder. ...
 • Studie procesu zásobování v obchodní společnosti 

  Baníková, Denisa
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiou procesu zásobovania vo vybranej spoločnosti, ktorej podnikateľská činnosť je zameraná hlavne na nákup a predaj čistiacich strojov a prostriedkov. Práca podáva návrh na zlepšenie zásobovacieho ...