Now showing items 1-5 of 5

 • Heuristické řešení plánovacích problémů 

  Novotná, Kateřina
  Tato práce se zabývá metaheuristickými algoritmy a jejich implementací do nástroje Drools Planner. Drools Planner je open source nástroj pro řešení optimalizačních problémů. V této práci je popsán návrh a implementace ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Šímová, Jana
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout městský polyfunkční dům v proluce na ulici Křížová. Proluka se nachází na okraji Mendlova náměstí, důležitého dopravního uzlu města Brna. Prostorové i koncepční řešení domu vychází z ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému HP TRONIC 

  Novotná, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení motivačního systému ve skupině HP TRONIC. Pomocí dotazníkového šetření jsou zjištěny nedostatky v současném motivačním systému a v komunikaci s přímým nadřízeným. Dále jsou testovány ...
 • Podnikatelský záměr firmy Lucky Baby, s.r.o. 

  Novotná, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu na založení společnosti Lucky baby, s. r. o., jež bude provozovat maloobchodní prodejnu s dětským zbožím a bioprodukty. V první části jsou shrnuta všechna ...
 • Sada testů pro Red Hat Test Suite 

  Novotná, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou testů pro Red Hat Test System (RHTS). Vysvětluje základní metody testování a důvody pro jejich automatizaci, je popsán systém RHTS a způsob vytváření sady testů pro softwarový ...