Now showing items 1-20 of 22

 • 3D tisk keramických kostních náhrad s rozdílnou vnitřní stavbou 

  Novotná, Lenka
  Porézní biokeramické materiály se jeví být slibné jako dočasné kostní náhrady pro regeneraci kostní tkáně. Zatímco chemické složení ovlivňuje biokompatibilitu, vnitřní struktura je klíčová pro penetraci buněk, difuzi živin, ...
 • Analýza nákladů rodinných domů 

  Novotná, Lenka
  Tato práce je vytvořena za účelem dosáhnutí výsledků, které pomohou staviteli se rozhodnout při výběru materiálu a postupu výstavby z hlediska ceny. Zabývá se porovnáním nákladů na výstavbu z dnešních stavebních materiálů ...
 • Bioceramic Materials for Advanced Medical Applications 

  Novotná, Lenka
  Cílem disertační práce bylo připravit trojrozměrné biokeramické podpůrné systémy („skafoldy“), které by v budoucnu mohly pomoci při rekonstrukci a regeneraci poškozených kostních tkání. Porézní keramické pěny byly připraveny ...
 • Biokeramické materiály a jejich biokompatibilita s kostními tkáněmi 

  Novotná, Lenka
  Práce je zaměřena na studium keramických povlaků na bázi nanočásticového oxidu zirkoničitého, nanesených metodou sprejové depozice na substráty z oxidu zirkoničitého, hlinitého a skla. Byla zkoumána kvalita nanesených ...
 • Biokeramické pěny na bázi křemíkem substituovaných fosforečnanů vápenatých 

  Karkuszová, Karina
  Teoretická časť bakalárskej práce zhrňuje súčasný stav poznania z oblasti biokeramických materiálov na bázy vápniku, fosforu a kremíku. Konkrétnejšie sa zameriava na kalcium fosfáty, požiadavky na nich kladené, pórovitosť ...
 • Keramické materiály používané v medicíně - výzvy a příležitosti 

  Vitásek, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá keramickými materiály používanými v medicíně, zejména v ortopedických a dentálních aplikacích. Úvodní část práce se zaměřuje na požadavky a současný stav biomateriálů používaných v kostním ...
 • Komunikační mix podniku 

  Novotná, Lenka
  Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Zahradní centrum V Aleji. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti marketingu, marketingového a komunikačního mixu. V analytické části je ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka pro Vinařství Rozařín 

  Novotná, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti Vinařství Rozařín s.r.o. V teoretické části práce jsou vymezeny marketingové pojmy, metody a techniky marketingového výzkumu. Praktická ...
 • Návrh vnitropodnikové směrnice obce 

  Novotná, Lenka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vedení účetnictví ve vybraných účetních jednotkách. Specifikuje, co je to obec, účetnictví a vnitřní směrnice. Po analýze interních směrnic na Městském úřadě v Letovicích, obsahuje návrh ...
 • Optimalizace mrazícího procesu u metody freeze-casting pro přípravu kostních náhrad 

  Šantavý, Tomáš
  Práca sa zameriava na prípravu hydroxyapatitovej keramiky pomocou metódy freeze-casting. Hydroxyapatit je dôležitým keramickým materiálom, vďaka svojej biokompatibilite, biodegradibilite a bioaktivite, má širokú využiteľnosť ...
 • Porovnání nákladů výstavby rodinného domu z různých stavebních materiálů 

  Novotná, Lenka
  Tato práce je vytvořena za účelem dosáhnutí výsledků, které pomohou staviteli k rozhodnutí a výběru správných materiálů. Zabývá se porovnáním dnešních stavebních materiálů, jejich vlastností a cenou.
 • Přizpůsobení fázového složení a mikrostruktury vápenatých fosforečnanů aplikovaných v regenerativní medicíně 

  Pejchalová, Lucie
  Vápenaté fosforečnany jsou nejčastěji využívané keramické materiály v medicíně pro regeneraci kostní tkáně. Vápenaté fosforečnany jsou biokompatibilní, bioaktivní a mezi sebou se odlišují především rozpustností a související ...
 • Příprava a vlastnosti biokeramických porézních materiálů 

  David, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na studium biokeramických porézních materiálů. Teoretická část je členěna do tří částí. První část charakterizuje biomateriály, jejich dělení a využití v kostním tkáňovém inženýrství. Druhá ...
 • Řízení stavební zakázky při správě a údržbě silnic 

  Sedláček, Lukáš
  Diplomová práce se věnuje tématu přípravy a řízení stavební zakázky při správě a údržbě silnic. Cílem práce je analyzovat řízení vybrané stavební zakázky, návrh vlastního řešení problematiky a zobecnění poznatků pro řízení ...
 • Statistické metody pro popis provozu restaurace 

  Novotná, Lenka
  Práce je napsána za účelem ukázky využití statistických metod pro popis vývoje ekonomických procesů v podniku. Je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teoretické poznatky o regulačních diagramech a časových ...
 • Studium biokeramických materiálů pro dentální aplikace 

  Lokvenc, Martin
  Bakalářská práce se zabývá keramickými materiály používanými ve stomatologii. Úvod práce se věnuje popisu biokompatibility, jakožto charakteristické vlastnosti všech biomateriálů. Práce dále pojednává o výhodách a nevýhodách ...
 • Syntéza a slinování keramiky na bázi ZrO2 pro biomedicínské aplikace 

  Jahodová, Daniela
  Tématem diplomové práce je příprava tetragonálního oxidu zirkoničitého dopovaného oxidem yttritým, ceričitým a hořečnatým. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku a popis dopované keramiky, dále na možnosti přípravy ...
 • Šíření trhlin skloněných k rozhraní keramických laminátů 

  Novotná, Lenka
  Využití výhod kompozitních materiálů majících vrstevnatou strukturu bylo a je cílem při návrhu rozličných komponent. Keramické lamináty nacházejí uplatnění tam, kde jsou požadovány speciální vlastnosti, jako je nízká ...
 • Tvarování hydroxyapatitu na mikro úrovni pro přípravu kostních náhrad 

  Pejchalová, Lucie
  Vhledem k celosvětovému stárnutí populace, dochází k častější potřebě opravy pohybového aparátu. V některých případech je proto nutno přejít v konečné fázi k implantaci kostní náhrady. Nejčastěji je pro svoji biokompatibilitu ...
 • Vliv alokace podniku na optimalizaci jeho provozu s využitím principů facility managementu 

  Novotná, Lenka
  Za účelem optimalizace provozu podniku vedoucí ke zvýšení jeho efektivnosti a výkonnosti se nabízí řada dílčích restrukturalizačních opatření. Struktura uvnitř podniku patří mezi významné instrumenty pro řízení jeho ...