Now showing items 1-4 of 4

 • Nebezpečí chemického terorismu v podmínkách České republiky 

  Novotná, Martina
  Na základě literární rešerše byla zmapována situace chemického terorismu v podmínkách České republiky. V úvodní části diplomové práce je uvedena charakteristika a rozdělení terorismu, dále je zaměřena konkrétně na terorismus ...
 • Stanovení obsahových látek v mátě 

  Novotná, Martina
  Bakalářská práce se zabývá stanovením obsahových látek v mátě. Máta je v lékařství velmi oblíbenou bylinou, která je využívána více než 2000 let. Existuje mnoho druhů máty, nejznámějším a nejčastějším zástupcem je máta ...
 • Studium vlivu zvýšené teploty na vlastnosti papíru v inertní atmosféře 

  Novotná, Martina
  Tato diplomová práce byla zaměřena na studium vlivu různých plynných hasebních médií v prostředí zvýšené teploty na papír a jeho vlastnosti. Vzorky papíru byly vystaveny zvýšené teplotě ve vzduchu, plynném CO2 a směsi plynů ...
 • Zdravotnická záchranná služba jako významná součást IZS 

  Novotná, Martina
  Mimořádná událost může být způsobena škodlivým působením přírodních sil a jevů vyvolaných činností člověka. Pro řešení situací ohrožujících zdraví a majetek občanů byl vytvořen integrovaný záchranný systém, který je ...