Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza parametrů komorové repolarizace 

  Abbrent, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou parametrů popisujících repolarizační fázi srdečních komor na experimentálních záznamech EKG. V úvodu teoretické části jsou zahrnuty informace o elektrofyziologii srdce, základním ...
 • Analýza vysokofrekvenčních EKG signálů a mechano-elektrické vazby u izolovaného srdce 

  Novotná, Petra
  Tato magisterská práce se zabývá analýzou vysokofrekvenčních složek záznamu EKG z pohledu mechano-elektrické vazby u izolovaného králičího srdce. První částí této práce je literární rešerše na zadané téma zahrnující informace ...
 • Bytový dům 

  Novotná, Petra
  Tato diplomová práce řeší novostavbu bytového domu v Kuřimi. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a suterénem. Obvodový plášť z Porotherm 300mm a je zateplen kontaktním zateplením. Střechy jsou ploché. Okna jsou ...
 • Detekce komplexů QRS v dlouhých elektrogramech 

  Novotná, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí QRS komplexů v dlouhých elektrogramech získa- ných snímáním EKG signálů z izolovaných králičích srdcí. První část se zabývá obecnými principy detekce, z nichž některé jsou popsány ...
 • Méně tradiční rostlinné zdroje kosmetických surovin 

  Novotná, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím méně tradičních rostlinných zdrojů v kosmetickém průmyslu. Zaměřila se konkrétně na bez černý, rakytník řešetlákový, kdouli obecnou, růži šípkovou a kopřivu dvoudomou. Látky izolované ...
 • Stanovení daňové zátěže fyzické osoby 

  Novotná, Petra
  Cílem bakalářské práce je stanovení daňové zátěže u fyzických osob a následné navrácení části daně do rozpočtu obce, ve které má daná fyzická osoba trvalé bydliště. Jedná se o popis daňové soustavy České republiky a ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v kosmetických prostředcích 

  Novotná, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vybraných vonných látek v kosmetických prostředcích. Úvodem je popsán výskyt, metody získávání a využití těchto látek. Jsou nepostradatelnou součástí především kosmetických výrobků, ...