Now showing items 1-20 of 22

 • Adaptace přístupové sítě pro moderní síťové technologie 

  Frollo, Martin
  Bakalárska práca sa upriamuje na služby bežiace v reálnom čase v paketových sietiach a na problémy ktoré môžu nastať pri ich chode. Konkrétne je zameraná na technológie služby VoIP. Existujú rôzne signalizačné protokoly ...
 • Analýza aplikace vysokorychlostní technologie VDSL2 

  Coufal, Tomáš
  Bakalářská práce shrnuje základní parametry vedení, zabývá se technologií VDSL2 a G.fast. Popisuje jejich vlastnosti, profily, masky a také využití vectoringu. Je zde uvedeno srovnání s dalšími využívanými technologiemi. ...
 • Analýza konvergovaných sítí pomocí simulací 

  Gardáš, Vít
  Cílem této práce je analyzovat konvergované vysokorychlostní sítě pomocí programu Matlab a Simulink. Určit problematiku, z předmětu Vysokorychlostní komunikační systémy, a řešit ji pomocí vytvoření modelu a simulací. Poté ...
 • Analýza provozu bezdrátové sítě 

  Guznar, Martin
  Tato práce v první fázi řeší a popisuje přepnutí hovoru z technologie VoLTE na VoWiFi beze ztráty spojení. V teoretické části jsou podrobněji popsány jednotlivé standardy, jejich protokoly, popis a jejich propojení. Navržená ...
 • Analýza šifrovacích algoritmů ve standardu 802.11 

  Vojtíšek, Jindřich
  Tato práce se zabývá standardem 802.11 a hlavně algoritmy pro zabezpečení dat v nich. Je zde proveden rozbor algoritmů WEP, WPA a WPA2, kdy u těchto algoritmů je zde popsáno, jakým způsobem probíhá šifrování pomocí ...
 • Analýza vysokorychlostních sítí zátěžovým testerem 

  Yarmolskyy, Oleksandr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro předmět zabývající se vysokorychlostními sítěmi. Teoretická část popisuje gigabitový Ethernet, typické prvky v sítích, jako jsou přepínače a směrovače, testy ...
 • Bezpečnostní rizika přepínačů 

  Halaška, Peter
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo preštudovať a následne spracovať problematiku zabezpečenia prepínačov pracujúcich na druhej vrstve OSI/ISO modelu. Zmapovať jednotlivé útoky na prepínače spolu s ich zhodnotením. Na ...
 • Dependency of the Convergence Rate Mean Extent of Variation on the Repetitions Number in Strongly Connected Topologies 

  Kenyeres, Martin; Novotný, Bohumil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with the stochastic distributed algorithm – the push-sum protocol. We examine the effect of experiments repetitions on the mean of the convergence rates quantities. The main goal of the executed experiments ...
 • Dependency of the Convergence Rate Mean Extent of Variation on the Repetitions Number in Weakly Connected Topologies 

  Kenyeres, Martin; Novotný, Bohumil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with the stochastic distributed algorithm – the push-sum protocol. We examine the effect of experiments repetitions on the mean of the convergence rates quantities. The main goal of the executed experiments ...
 • Diferenciální elektromagnetická analýza 

  Novotný, Bohumil
  Tato diplomová práce se zabývá studiem teorie postranních kanálů, jednoduché a diferenciální analýzy a typy útoků na postranní kanál, které mohou proběhnout proti kryptografickému systému. V diplomové práci jsou vysvětleny ...
 • Multiplatformní brána pro hlasovou komunikaci v reálném čase 

  Starzyczny, Radek
  Tato diplomová práce je zaměřena na VoIP komunikaci. Popisuje zprovoznění operačního systému OpenWRT, analogového rozhraní TAPI směrovače Gigaset SX762 a GSM brány pro příjem či spojování odchozích hovorů. V práci jsou ...
 • Multiplatformní komunikace v přístupových sítích 

  Novotný, Bohumil
  Dizertační práce se zabývá výzkumem zaměřeným na detekce poruchy v bezdrátové přístupové síti pomocí distribuovaných stochastických algoritmů. Byla navržena a simulována nová metoda detekce poruchy na základě algoritmu ...
 • Návrh přepínače využitelného v moderních komunikačních sítích 

  Mojžiš, Ľubomír
  Tato diplomová práce pojednává o přepínacích prvcích v moderní komunikační síti. V práci je popsána architektura přepínačů se zaměřením na kvalitu služeb a pomocí simulačního programu MATLAB-SIMULINK jsou navrženy a ...
 • Návrh softwaru sloužícího k mapování topologie sítě 

  Janura, Dominik
  Táto práca sa zaoberá problematikou mapovania topológie sietí, pričom sieť je zložená z Cisco zariadení. Zahŕňa teoretické poznatky v tejto oblasti a bližšie popisuje možné postupy riešenia tohoto problému. Vysvetľuje ...
 • Optimalizace síťového provozu pomocí OMNeT++ 

  Rybníčková, Eva
  Tato diplomová práce pojednává o programu OMNeT++ jakožto simulačnímu nástroji pro simulaci síťového provozu. Je zde popsána jeho instalace, základní funkce a jeho použití dohromady s nadstavbou INET framework. Dále je ...
 • Předcházení útokům na standard 802.11 

  Štefanec, Filip
  Bakalárska práca je hlavne zameraná na problematiku zabezpečenia v bezdrôtových sieťach založených na štandarde 802.11. Zahŕňa popis využívaných šifrovacích procesov a možností autentifikácie v sieťach 802.11. Taktiež ...
 • Sériové komunikace 

  Novotný, Bohumil
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sériové komunikace na rozhraní RS-232, USB, I2C a SPI, a zároveň se zabývá využitím laboratorního modulu pro experimentální účely. Laboratorní modul je koncipován s ohledem na ...
 • Simulace SDN sítě 

  Vrablic, Pavol
  Hlavným cieľom tejto práce je oboznámiť sa s technológiou softvérovo definovaných sietí a naučiť sa používať niektoré z nástrojov merania a simulovania týchto sietí.
 • Útoky na standard 802.11 

  Burian, Vojtěch
  Práce se věnuje problematice standardu 802.11, zabezpečení bezdrátových sítí, a to jak z historického hlediska, tak ze současnosti. První část je věnována problematice zabezpečených sítí WEP. Následně je navázáno na ...
 • Využití distribuovaných a stochastických algoritmů v síti 

  Yarmolskyy, Oleksandr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaných a stochastických algoritmů včetně testování jejich konvergence v sítích. V teoretické části jsou výše uvedené algoritmy stručně popsané, včetně jejich dělení, ...