Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza inovovaného jaderného paliva programem FEMAXI 

  Čásar, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou zdrojového kódu programu FEMAXI 6 a následnou analýzou kompozitního jaderného paliva založeného na příměsi SiC. Prvotně je v práci představen celý otevřený palivový cyklus, od zahájení ...
 • Bezpečnost skladování paliva ve vodním prostředí 

  Mičian, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá skladovaním vyhoreného jadrového paliva a zhodnotením jeho bezpečnosti. V teoretickej časti sú rozoberané deje prebiehajúce počas vyhorievania paliva, akými sú napríklad štiepenie, zmena ...
 • Citlivostní analýza vlivu výrobních nepřesnosti na reaktivitu jaderného paliva 

  Sedlák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá citlivostní analýzou výrobních nepřesností na reaktivitu jaderného paliva. Citlivostní analýza byla provedena pro palivový soubor TVSA-T, pro jaderné reaktory VVER 1000. Konkrétně na palivovém ...
 • Grafické zpracování výsledků simulací reaktoru VVER 1000 

  Kiš Bandi, Peter
  Táto bakalárska práca popisuje konštrukciu aktívnej zóny jadrového reaktora VVER 1000 a zaoberá sa spracovaním výsledkov z výpočtov neutrónového kódu PARCS v rozhraní SNAP. V dnešnej dobe je pri návrhu alebo zmenách na ...
 • Havárie lehkovodních reaktorů 

  Bejček, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem vybraných částí primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny s reaktory VVER-440. Dále práce popisuje jadernou bezpečnost, její jednotlivé faktory, a také stupnici INES. ...
 • Jaderné palivo v provozních podmínkách 

  Konopová, Tamara
  Tato práce se zabývá problematikou jaderného paliva. V práci je nejprve představeno palivo v realizaci pro tlakovodní reaktory a je probrána jeho výroba včetně představení společností, zabývající se výrobou tohoto paliva. ...
 • Jaderné palivo v provozních podmínkách 

  Konopová, Tamara
  Tato práce se zabývá problematikou jaderného paliva. V práci je nejprve představeno jaderné palivo a jeho realizace pro jednotlivé typy reaktorů a je probrána jeho výroba včetně představení společností, zabývající se výrobou ...
 • Malé a střední jaderné reaktory a jejich využití 

  Novotný, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast malých a středních jaderných reaktorů, na jejich roli při počátečním vývoji jaderné energetiky. Shrnuje současné malé a střední reaktory v provozu a zamýšlí se nad budoucím vývojem v ...
 • Model palivového souboru tlakovodního reaktoru západní koncepce 

  Cekl, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá validací modulu Polaris, který je součástí balíčku kódů SCALE. V teoretické části je nejprve popsán princip reaktorů typu PWR. Poté je popsána konstrukce palivových souborů se čtvercovou ...
 • The Process of Cross Section Generation for Reactor Core Simulations 

  Novotný, Filip (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Reactor core safety analysis is a complex problem and needs processed input data and cannot be performed without it. For this purpose several nuclear programs exist. A suitable nuclear programs as well as the motivation ...
 • Rozložení výkonu a teplot v palivových souborech reaktoru VVER-440 na Elektrárně Dukovany 

  Smola, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem rozložení výkonu a teplot v palivových souborech reaktoru typu VVER-440 na Elektrárně Dukovany. Teoretická část obsahuje stručný popis technologie zmíněného reaktoru VVER-440, paliva ...
 • Rozšířený bezpečnostní model operačního systému, řízení přístupu 

  Novotný, Filip
  Práce se věnuje ochraně dat pomocí řízeného přístupu. Srovnává rozdíl řízeného přístupu pomocí režimů DAC a MAC. Popisuje vývoj režimu MAC na základě aktuálních požadavků uživatelů. Řeší problematiku SELinuxu, který nabízí ...
 • Tvorba real-time aplikace pro platformu IMS 

  Novotný, Filip
  Tato práce se věnuje problematice IMS (IP Multimedia Subsystem). IMS je standardizovaná architektura sítí nové generace, která nabízí pokročilé služby v mobilních i pevných sítích. První kapitola popisuje čtyř vrstvou IMS ...
 • Výpočet vyhořívání jaderného paliva reaktoru VVER 1000 pomoci programu KENO 

  Janošek, Radek
  Na úvod této diplomové práce je provedeno seznámení s provozovanými typy jaderných reaktorů a zvláště s lehkovodními tlakovými reaktory typu VVER 1000. Tato práce zpracovává základní technologii reaktoru VVER 1000 se ...
 • Výpočetní analýza chování aktivní zóny tlakovodního jaderného reaktoru pomocí kódu PARCS 

  Novotný, Filip
  Diplomová práce provádí rešerši projektů pokročilých malých a středních lehkovodních reaktorů a předkládá různé možnosti získání licence k výrobě a provozu. Zpracovává základní teorii pro oblast neutronově-fyzikálních ...
 • Výzkum a vývoj jaderných reaktorů IV. generace s důrazem na reaktory s tekutými solemi 

  Slančík, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením prehľadu jednotlivých generácii jadrových reaktorov od prvých prototypov až po dnešné pokročilé reaktory. Tiež prináša prehľad o projektoch podporujúcich rozvoj IV. generácie jadrových ...