Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Novotný, Igor
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti ALL SPORTS a.s. za pomoci metod finanční analýzy. V první části jsou obsažena teoretická východiska, která jsou využita ve druhé, praktické části. Na ...
 • Identifikace rizik při uplatnění marketingové strategie a možnosti jejich řešení 

  Novotný, Igor
  Cílem diplomové práce je identifikovat rizika vyskytující se při uplatnění marketingového přístupu ve společnosti ALL SPORTS a.s., posoudit jejich potenciální dopad na činnost společnosti a navrhnout opatření pro minimalizaci ...
 • Roubování VTMOS na PHB 

  Novotný, Igor
  Diplomová práce se zabývá roubováním trimethoxyvinylsilanu (VTMOS) na poly(3–hydroxybutyrát) (PHB) a následné charakterizaci množství naroubovaného VTMOS a změny termických vlastností spojené s rychlostí krystalizace. ...
 • Testování emulgátorů pro kopolymeraci akrylátových monomerů 

  Novotný, Igor
  Bakalářská práce se zabývá testováním vlivu emulgátorů na kopolymeraci akrylátových monomerů methylmethakrylátu s butylakrylátem emulzní technikou. Zkoumán byl vliv koncentrace použitého emulgátoru na rychlost kopolymerace ...