Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový plán pro firmu ISSO s.r.o. 

    Novotný, Ivan
    Cieľom tejto práce je vypracovanie návrhu marketingového plánu pre spoločnosť ISSO, s.r.o.. V teoretickej časti sú spracované poznatky týkajúce sa marketingu a marketingovej komunikácie. Druhá analytická časť obsahuje ...
  • Marketingový plán pro firmu ISSO s.r.o. 

    Novotný, Ivan
    Cieľom tejto práce je vypracovanie návrhu marketingového plánu pre spoločnosť ISSO, s.r.o.. V teoretickej časti sú spracované poznatky týkajúce sa marketingu a marketingovej komunikácie. Druhá analytická časť obsahuje ...