Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza možností zvýšení účinnosti asynchronních motorů 

  Novotný, Jiří
  V první části této diplomové práce zabývající se zvyšováním účinností asynchronních motorů, jsou stručně uvedeny základní poznatky o asynchronních strojích s následným přehledem ztrát asynchronních motorů. Další část práce ...
 • Analýza rytmu z intervalů RR 

  Novotný, Jiří
  Tato bakalářská práce řeší problematiku automatické klasifikace srdečního rytmu, založené na posloupnosti RR intervalů. Její teoretická část se zabývá charakteristikou arytmií, které byly klasifikovány, a principy detektorů ...
 • Eliminace zápachu na stokové síti 

  Novotný, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na eliminaci zápachu ve stokovém systému. V práci je obsažena rešerše problematiky vzniku, kontroly a nebezpečí sulfanu pro člověka a stokový systém. Dále jsou popsány metody odstranění sulfanu ...
 • Kanalizační přípojky na stokové síti 

  Novotný, Jiří
  Bakalářská práce je komplexně zaměřena na problematiku kanalizačních přípojek. První část práce je věnována technickému řešení přípojek podle platných norem a zákonů. Dále je uveden postup zřizování přípojek. Především ...
 • Problematika chlazení el. strojů v automobilech 

  Novotný, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s elektrickými stroji v automobilech a vypracování přehledu těchto strojů. Dále změřit ventilační okruh malého stroje za pomoci Thomasova válce. A také si přiblížit problematiku ...
 • Předávací most kolesového rypadla 

  Zeizinger, Lukáš
  Práce se zabývá kontrolou pevnosti nosné konstrukce. Úkolem řešené diplomové práce, jenž je tvořena ve spolupráci s firmou NOEN, a.s., je provést analýzu uvažovaných zatěžovacích stavů jeřábu a kontrolu pevnosti nosné ...
 • The Testing of Standard and Recyclable Filter Media to Eliminate Hydrogen Sulphide from Sewerage Systems 

  Hluštík, Petr; Novotný, Jiří (MDPI, 2018-05-25)
  This article focuses on the subject of odours forming in sewage transfer chambers with displacement inlets, as well as the odours in their vicinity. It further covers the locations of odour formation, factors influencing ...
 • Vyhodnocení legislativních předpisů pro speciální silniční přepravu mezi Českou republikou a severní Evropou 

  Kuře, Arnošt
  Předložená práce se zabývá vyhodnocením legislativních předpisů pro speciální silniční přepravu mezi Českou republikou a severní Evropou. Hlavním cílem je zformulování základní metodiky pro postup při přepravě atypických ...