Now showing items 1-20 of 98

 • Administrativní budova firmy Energis, Hradec Králové - technologická etapa opláštění 

  Findejs, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání dvou variant opláštění a to montáž plechové provětrávané fasády a montáž tepelně izolačních panelů Kingspan. Práce dále řeší technologický předpis montáže, návrh strojní sestavy ...
 • Analýza aktuálních legislativních změn v hodnocení technického stavu vozidel a souvisejícich změn v dopravě 

  Novotný, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tato práce je určena především soudním znalcům, STK technikům, kontrolním orgánům a všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích. Pří analýze technického stavu nákladních vozidel je vycházeno z technických požadavků, ...
 • Aplikace moderních technologií pro návrh výroby skládačky puzzle 

  Novotný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné technologické a materiálové varianty pro výrobu skládačky puzzle. Popisuje charakteristiku, účel a využití skládačky puzzle. 3D model skládačky puzzle byl vytvořen v parametrickém ...
 • Bazén v Litomyšli - stavebně technologický projekt 

  Mužátko, Pavel
  Stavebně technologický projekt se zabývá krytým plaveckým bazénem v Litomyšli. Tato diplomová práce zahrnuje zprávy zařízení staveniště a STP, technologický předpis, propočet, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, širší ...
 • Budova ZZS JmK v Brně - Bohunicích, řešení hrubé vrchní stavby 

  Filipová, Kateřina
  V této bakalářské práci se řeší vybraná technologická etapa, což je hrubá vrchní stavba Zdravotnické záchranné služby JmK v Brně-Bohunicích. Jedná se o čtyřpodlažní objekt a celková zastavěná plocha činí 1997 m2. Stavba ...
 • Bytový dům Ivančice - stavebně technologický projekt 

  Fejfar, Michal
  Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Ivančicích. Objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Tato práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, širší ...
 • Bytový dům v Trutnově - stavebně technologický projekt 

  Schreiber, Jiří
  Diplomová práce se zabývá řešením technologie výstavby vrchní hrubé stavby na objektu bytového domu v Trutnově. Obsahem práce jsou především zpracované technologické předpisy pro monolitické stropní konstrukce a pro svislé ...
 • Garáže Hroznová, Brno - řešení zajištění svahu a založení stavby 

  Všetečka, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na technologické provádění etapy realizace pažící konstrukce s následným založením objektu garáží ve městě Brně. Práce obsahuje technologie provádění, návrh strojní sestavy, řešení zařízení ...
 • Kabeltechnik Mikulov - stavebně technologická příprava 

  Dvořáková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je technologie provádění ocelové výrobní haly a zděné administrativní budovy v areálu firmy Kabeltechnik Mikulov. Práce se zabývá návrhem zařízení staveniště, pracováním stavebně technologické ...
 • Pozemkový úřad Svitavy - řešení obvodového pláště budovy 

  Peterka, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zateplení obvodového pláště budovy Pozemkového úřadu ve Svitavách. Konkrétně se jedná o opláštění kontaktním zateplovacím systémem. Práce obsahuje technickou zprávu, ...
 • Problematika manipulace se záznamovým zařízením a kartami řidičů v silniční nákladní dopravě 

  Novotný, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Znalec se ve své praxi stále častěji setkává s digitálními tachografy, které postupně nahrazují analogové. Znalec při kontrole záznamového zařízení a karet řidičů, stejně jako kontrolní orgány, by měl být připraven na ...
 • Provozovna Lukov - hrubá vrchní stavba 

  Mouka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy hrubé vrchní stavby provozovny v Lukově. Tato práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, technickou zprávu ...
 • Příprava a realizace Protonového terapeutického centra v Praze 

  Halanič, Daniel
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem části hrubé stavby objektu SO - 001 Protonové terapeutické centrum. Práce je zaměřena na objektovou část B (tzv. gantry) nemocničního objektu Protonového ...
 • Příprava a realizace výstavby mateřské školy 

  Kubíček, Lukáš
  Cílem mé diplomové práce je Stavebně technologický projekt výstavby mateřské školy. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis zvolených činností, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Olomouci 

  Hanyášová, Hana
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby osmipodlažního bytového domu v Olomouci. Stavba je navržena jako železobetonová monolitická. V této práci je především zpracován technologický ...
 • Realizace hrubé spodní stavby polyfunkčního domu v Přerově 

  Minarovič, Kamil
  V této bakalářské práci je cílem realizace spodní hrubé stavby polyfunkční domu v Přerově. Obsahem této bakalářské práce je řešení souhrnné technické zprávy, technologického předpisu pro výkopy a základové konstrukce, ...
 • Realizace hrubé spodní stavby tribuny v Hradci Králové 

  Nejezchleb, Jiří
  Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na výstavbu tribuny v Hradci Králové. V práci je zahrnuto technická zpráva objektu, technologický předpis pro založení objektu na vrtaných pilotách, kontrolní a zkušební plán, zpráva ...
 • Realizace hrubé stavby bytového domu v Brně 

  Matěj, Kryštof
  Předmětem bakalářské práce je technologická etapa hrubé vrchní stavby bytového domu v Brně. Pro tuto etapu je zpracován časový plán výstavby, položkový rozpočet s výkazem výměr, technická zpráva a výkresy zařízení staveniště, ...
 • Realizace hrubé stavby haly v Brně 

  Příkazský, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je realizace hrubé vrchní stavby haly v Brně. Cílem stavebně technologického projektu je zpracování položkového rozpočtu, časového plánu, strojní sestavy, kontrolního a zkušebního plánu, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby administrativní budovy v Senici 

  Kuchta, Peter
  Abstrakt Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a popis stavebne technologickej etapy hrubej stavby administratívnej budovy v Senici. Vrchná stavba je realizovaná pomocou systému Porotherm. V rámci práce je spracovaná ...