Now showing items 1-13 of 13

 • Adaptace systémů pro rozpoznání mluvčího 

  Novotný, Ondřej
  V této práci navrhneme techniky adaptace systémů na rozpoznávání řeči. Cílem je vytvořit techniku adaptace Pravděpodobnostní lineární diskriminační analýzy. Zaměříme se na adap-taci bez učitele. Naše testy ukáží vhodné ...
 • Akustická detekce pozice řečníka pomocí mikrofonního pole 

  Pelz, Zdeněk
  Tato práce řeší problematiku lokalizace řečníka v prostoru pomocí mikrofonního pole. Cílem této práce je nastudovat algoritmy pro lokalizaci řečníka v prostoru a experimenty s těmito algoritmy. Problém určování TDOA jsem ...
 • Chatbot postavený na umělých neuronových sítích 

  Červíček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá implementací chatbota pomocí neuronových sítí. Využívá Long short term memory networks, které slouží k zapamatování dlouhodobých závislostí. Chatbot byl implementován v jazyce Python s nadstavbou ...
 • Konstrukce asistenčního robota 

  Novotný, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh rámu a zvedacího mechanismu asistenčního robota „Boba“. Součástí práce je návrh variant mechanismů, převodů a celkové konstrukce, kontrola finálního řešení a realizace prototypu. ...
 • Konverze hlasu 

  Hodaň, David
  Práce se zabývá problematikou konverze hlasu, což je transformace parametrů řeči jednoho řečníka tak, aby zněl jako někdo jiný. Je proveden rozbor metod odrážejících současný stav technik konverze. V teoretické části je ...
 • Mechanické buzení SPM sond s integrovaným senzorem 

  Novotný, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce pojednává o vývoji držáku sond do SPM mikroskopu, schopného mechanického buzení kmitů sond. První část práce je zaměřena na popis fyzikální teorie, jako je princip mikroskopie atomárních sil, ...
 • Mobilní aplikace pro odstraňování šumu v reálném čase 

  Siladi, František
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá bude v reálnom čase odšumovať reč. V prvej kapitole je popísaná teória súvisiaca so spracovaním signálov a popísané filtry na odšumenie. V nasledujúcej ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Novotný, Ondřej
  Obytný soubor se nachází v městské části Brno-Komín v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova. Okolní zástavba se vyznačuje vysokou různorodostí, kde se mísí původní vesnická stavení s panelovým ...
 • Přestavení beranu mechanického lisu 

  Novotný, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh přestavení beranu, dvoubodového mechanického lisu, o jmenovité síle 3150 kN. Součástí práce je návrh kinematického schématu mechanismu přestavení, návrh tlačného bodu a technické výkresy ...
 • ResPublica /Civitas Socialis – Vize Křídla 

  Novotný, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je urbanisticko-architektonická studie návsi, rekonstrukce a přístavba kulturního domu, novostavba hasičské zbrojnice a novostavba komunitního centra v obci Křídla, která leží 6 kilometrů jihovýchodně ...
 • Robustní rozpoznávání mluvčího 

  Profant, Ján
  Cílem této práce je analyzovat úspěšnost systému rozpoznávaní mluvčího na nahrávkach degradovaných různym telefonním přenosovým kanálem. Použili jsme dva způsoby extrakce příznaků - Mel Frequency Cepstral Coefficients ...
 • Webová demonstrace lineární filtrace 

  Novotný, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit demonstrační aplikaci diskrétní lineární filtrace. V úvodní části je shrnuta teorie digitální filtrace a návrhu digitálních filtrů. V následující kapitole jsou obsažena existující řešení. ...
 • Webová demonstrace návrhu lineárních filtrů 

  Pospíšil, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit demonstrační aplikaci zaměřenou na návrh číslicových filtrů. V prvních kapitolách se věnujeme teorii číslicové filtrace a návrhu číslicových filtrů. následující kapitole si shrneme a ohodnotíme ...