Now showing items 1-14 of 14

 • Application of brick grind dust in systems based on Portland cement 

  Palovčík, Jakub; Opravil, Tomáš; Novotný, Radoslav; Másilko, Jiří (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This paper deals with possibilities of application brick-grind-dust which is a secondary product from manufacturing of grinded bricks. This product is usually partially returned to brick manufacturing or buried on a land ...
 • Application of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Assess the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Slag. 

  Šiler, Pavel; Kolářová, Iva; Novotný, Radoslav; Másilko, Jiří; Bednárek, Jan; Janča, Martin; Koplík, Jan; Hajzler, Jan; Matějka, Lukáš; Marko, Michal; Pokorný, Přemysl; Opravil, Tomáš; Šoukal, František (MDPI, 2019-09-10)
  The work deals with monitoring the effects of zinc on the course of hydration and change of phase composition of cement mixed with slag. The lengths of induction periods were interleaved by exponential function to quantify ...
 • Cement Kiln By-Pass Dust: An Effective Alkaline Activator for Pozzolanic Materials 

  Kalina, Lukáš; Bílek, Vlastimil; Kiripolský, Tomáš; Novotný, Radoslav; Másilko, Jiří (MDPI, 2018-09-19)
  Cement kiln by-pass dust (CKD) is a fine-grained by-product of Portland clinker manufacturing. Its chemical composition is not suitable for returning back into feedstock and, therefore, it has to be discharged. Such an ...
 • Chemická kotva do zdiva na bázi rychletuhnoucích geopolymerních pojiv 

  Novotný, Radoslav
  Cílem této práce je vývoj rychletuhnoucího geopolymerního pojiva použitelného v chemické kotvě do zdiva. V poslední době jsou tyto systémy kotvení velkým trendem díky snadné aplikaci, schopnosti přenosu velkých sil a krátké ...
 • Effect of Na3PO4 on the Hydration Process of Alkali-Activated Blast Furnace Slag 

  Kalina, Lukáš; Bílek, Vlastimil; Novotný, Radoslav; Mončeková, Miroslava; Másilko, Jiří; Koplík, Jan (MDPI, 2016-05-20)
  In recent years, the utilization of different non-traditional cements and composites has been increasing. Alkali-activated cementitious materials, especially those based on the alkali activation of blast furnace slag, have ...
 • Influence of alkali ions on the efficiency of shrinkage reduction by polypropylene glycol in alkali activated systems 

  Kalina, Lukáš; Bílek, Vlastimil; Novotný, Radoslav (ICE Publishing, 2018-06-01)
  Alkali-activated materials, especially when activated by water glass, exhibit substantial drying shrinkage that hinders their broader industrial application. The effect of shrinkage-reducing admixtures (SRA), based on ...
 • Interakce halogenidů lantanidů s konstrukčními materiály aparatur 

  Novotný, Radoslav
  Bezvodé halogenidy lanthanoidů jsou výchozí surovinou pro přípravu jejich různých sloučenin, ale také čistých kovů. Naše fakulta je využívá pro syntézy organokovových katalyzátorů. Tyto látky jsou velice citlivé na přítomnost ...
 • Možnosti ovlivnění doby tuhnutí alkalicky-aktivovaných systémů 

  Komosná, Kateřina
  Tato bakalářská práce se soustředí na možnosti ovlivnění doby tuhnutí alkalicky aktivovaných systémů na bázi vysokopecní strusky. Cílem této práce je najít takový retardér tuhnutí, který nejvíce prodlouží dobu tuhnutí a ...
 • Příprava vápenato-hlinitých fází 

  Ohaňka, Zdeněk
  Tato práce se zabývá přípravou vápenato-hlinitých fází vysokoteplotní metodou a sol-gel metodou. Připravovány byly fáze monokalcium aluminát (CA), dodekakalcium heptaaluminát (C12A7), trikalcium aluminát (C3A) a kalcium ...
 • Reactivity of meta-talc in sodium hydroxide medium 

  Bednárek, Jan; Ptáček, Petr; Šoukal, František; Havlica, Jaromír; Novotný, Radoslav; Másilko, Jiří; Šiler, Pavel (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This work deals with the reactivity of XRD amorphous delaminated and dehydroxylated talc phase (meta-talc), in alkali medium. Talc ore Luzenac H70 was treated in a stirred ball mill (attritor) for 30; 60 and 90 min with ...
 • Some Issues of Shrinkage-Reducing Admixtures Application in Alkali-Activated Slag Systems 

  Bílek, Vlastimil; Kalina, Lukáš; Novotný, Radoslav; Tkacz, Jakub; Pařízek, Ladislav (MDPI, 2016-06-10)
  Significant drying shrinkage is one of the main limitations for the wider utilization of alkali-activated slag (AAS). Few previous works revealed that it is possible to reduce AAS drying shrinkage by the use of shrinkage-reducing ...
 • Štúdium vyčerpania síranov v cementových spojivách 

  Jurko, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom vyčerpania síranov v cementových spojivách. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné poznatky o cementových spojivách. Teoretická časť pokračuje popisom hydratácie portlandského ...
 • Tepelně izolační lité žárovzdorné materiály 

  Novotný, Radoslav
  Disertační práce je zaměřena na studium výzkum a vývoj litých izolačních žáromateriálů. V poslední době je obecný trend nahrazovat tvarové netvarovými žáromateriály. S rostoucí potřebou po úsporách energií je také nezbytné, ...
 • Využití tuhých zbytků z fluidního spalování při výrobě žáromateriálů 

  Tvrdý, Michal
  Tato práce se zabývá přípravou, studiem a analýzou žárovzdorné keramiky, konkrétně šamotové malty pro kamnářské účely s přídavkem fluidních popílků. Směsi pro přípravu žárovzdorné keramiky byly dotovány různým obsahem ...