Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza a zlepšování hodnotového toku 

  Malec, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou analýzou a zlepšováním hodnotového toku. V práci je popsán rozdíl mezi funkčním a procesním modelem řízení společnosti, vzájemné výhody i nevýhody těchto systémů. Dále se práce zabývá ...
 • Aplikace lean six sigma v racionalizaci technologické linky 

  Petráš, Jaroslav
  Předkládaná práce se zabývá metodami konceptu lean six sigma, které se vztahují k problematice zefektivňování průmyslových procesů. Část práce je věnována postupu řešení optimalizace pomocí modelu DMAIC a propojení se six ...
 • Automatizace v domácnosti, řídicí jednotka 

  Konečný, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá automatizáciou domácnosti a následným návrhom riešenia riadiacej domácej jednotky, ktorej úlohou je ovládať bezdrôtové zariadenia, zobrazovať údaje o teplote, tlaku, relatívnej vlhkosti ...
 • Automatizace v domácnosti, vstupní a výstupní moduly 

  Ponechal, Mikuláš
  Baklárska práca sprostredkováva teoretický rozbor problematiky automatizácie domácnosti s využitím IoT aplikácie. Cieľom práce je navrhnúť vstupné a výstupné moduly so zámerom uľahčiť užívateľom ovládanie jednotlivých ...
 • Bezdrátová meteorologická stanice 

  Filka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bezdrátové meteostanice, jejíž úkolem je měření základních veličin uvnitř i mimo dům. Měřené veličiny jsou například teplota, atmosférický tlak, relativní vlhkost, rychlost a směr ...
 • Bezdrátové řízení osvětlení 

  Pilmajer, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení osvětlovací techniky pomocí bezdrátové technologie. V práci je zahrnut popis současných možností řízení světelné techniky, dále jsou popsány metody přenosu digitálního signálu ...
 • Implementace rozhraní IO-Link do snímačů tlaku 

  Pešl, Jiří
  Tato práce se zabývá nejprve problematikou měření fyzikálních veličin. Jsou zde popsány snímače v obecné rovině a požadavky na snímače, které přináší poslední trendy v oboru automatizace. Práce se zvláště zabývá snímači ...
 • Inovační technologie pro elektrotechnickou výrobu 

  Lněnička, Luboš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektrotechnických výrobních procesů za použití optimalizačních a inovativních metod. Základním zaměřením práce je vytvoření přehledu zakládních optimalizačních metod jako je 6 ...
 • Laboratorní přípravek s napájecími zdroji 

  Grufík, Adam
  Cílem této práce je seznámit se s různými druhy běžně používaných napájecích zdrojů, změřit a porovnat jejich vlastnosti a následně navrhnout laboratorní výukové desky s těmito zdroji. Budou zde zastoupeny spínané zdroje, ...
 • Lokalizační systém 

  Chlad, Miloslav
  Záměrem diplomové práce je najít nejlepší řešení k nalezení ztracených drobností. Popsané řešení je založeno na technologii GPS pro lokalizaci vně budov a Bluetooth Low Energy pro vnitřní prostory. Uživatel navrženého ...
 • Mapování a optimalizace hodnotového toku 

  Gašpierik, Andrej
  Cieľom diplomovej práce je použitie metódy mapovania hodnotového toku (Value Stream Mapping, VSM) ako vizuálneho prostriedku k popisu zefektívnenia výrobného procesu vibračných zváracích strojov v spoločnosti Emerson ...
 • Metody a kroky řešení problémů s kvalitou v průmyslové praxi 

  Konečný, Zdeněk
  Předkládaná práce se zabývá přístupy a metodami, které se používají pro účely řešení problémů s kvalitou (plánování a zlepšování kvality), dále pak softwarovými nástroji každé z metod. Základním zaměření práce je podat ...
 • Metody jakosti ve výrobě desek plošných spojů 

  Kordek, Jaroslav
  v praci su predstavene zakladne metody kvality a FMEA analyza. FMEA analyza je pouzita vo vyrobe DPS
 • Nástroje řízení kvality 

  Zachová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami, a především nástroji řízení kvality. Skládá se ze čtyř částí. V první části práce je stručně přiblížena historie přístupů k řízení kvality. Ve druhé části je zpracován formou rešerše ...
 • Optimalizace hodnotového toku 

  Zátopek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací hodnotového toku hotových výrobků ve společnosti Continental Automotive Systems, s. r. o. mezi technologickými linkami a expedicí z pohledu metod štíhlé výroby a průmyslového ...
 • Ovládací rozhraní CNC frézky 

  Mitáš, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou portálové CNC frézky určené primárně pro obrábění součástí z lehkých kovů a jejich slitin. V tomto dokumentu je popsán výběr mechanických komponent, návrh rámu frézky a ...
 • Program pro optimalizaci provozu servisního střediska 

  Fillner, Patrik
  Táto diplomová práca pojednáva o problematike optimalizácie servisného strediska a prináša návrh programu pre simuláciu a algoritmickú optimalizáciu. Zaoberá sa taktiež hierarchickým rozoberaním a logickou štruktúrou ...
 • Přetaktování procesoru 

  Horký, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo popsání a vysvětlení procesu přetaktování procesoru a jeho využití. Byl vybrán vhodný procesor, u kterého byla zvýšena pracovní frekvence zvýšením hodnoty násobiče a změnou frekvence FSB. ...
 • Případové studie pro statistickou analýzu dat 

  Chroboček, Michal
  Předkládaná práce se zabývá případovými studiemi pro statistickou analýzu dat, využívá při tom aplikovanou výpočetní techniku. Základním cílem je nastínit řešení případových studií z oblasti statistiky, zaměřených na ...
 • Přípravek pro emulaci senzorů 

  Gromeš, Jan
  Cílem práce je návrh a realizace přípravku sloužícího pro emulaci výstupů ze senzorů. Přípravek umožňuje emulovat jak senzory digitální, komunikující přes sběrnice UART, SPI, I2C, CAN a RS-485, tak i senzory analogové nebo ...