Now showing items 1-10 of 10

 • The Analysis Of Ceramic Resistor Arrays In Smt 

  Novotný, Václav; Vala, Radek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper is focused on the area of current electrical manufactory in conjunction with possibilities of computer analysis and monitoring psychical phenomena by computing systems. There are also described processes of ...
 • The Analysis of Solder Preforms in Surface Mount Assembly 

  Novotný, Václav; Vala, Radek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article is focused on the sphere of solder joints reliability in technology of surface mount assembly and the issue of manufactory of solder joints with solder preforms is introduced closer. It also describes types ...
 • Analýza a porovnání snímků z kamery 

  Novotný, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním snímků z kamery. Pojednává o možnostech zpracování obrazu a hardware systému pro sběr dat. V rámci práce je vytvoření databáze snímků a realizování algoritmů, které ...
 • Analýza dokumentace skutečných poškození vozidel při dopravních nehodách 

  Novotný, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou fotodokumentace poškození vozidel při dopravních nehodách. V rámci analýz je proveden přehled současného systematického dokumentování, včetně ohledání. Dokumentace pořízena ...
 • Dynamické vlastnosti výfukové soustavy a přenos hluku do kabiny osobního automobilu 

  Novotný, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou dynamických vlastností výfukové soustavy a přenosem hluku od výfukové soustavy do karoserie vozidla. V rámci těchto analýz je nejprve provedena výpočtová modální analýza, ...
 • Fondy Evropské unie a podpora drobného podnikání 

  Novotný, Václav
  Práce si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky Evropských fondů, zorientovat se mezi jednotlivými operačními programy a vybrat mezi nimi nejvhodnější, pokud takový existuje, pro daný typ investičního projektu, kterým ...
 • Návrhy na řešení problému nezaměstnanosti v okrese Jihlava 

  Novotný, Václav
  Obsahem diplomové práce je analýza pracovního trhu a komplex návrhů na snížení nezaměstnanosti obyvatel okresu Jihlava prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti uplatňované místně příslušným kontaktním ...
 • Rozpoznání displeje embedded zařízení 

  Novotný, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá využitím metod strojového učení v oblasti počítačového vidění pro klasifikaci neznámých obrazů. V první části je provedena rešerše dostupných metod strojového učení, jejich limitace a vhodnost ...
 • Termomechanická spolehlivost pájených propojení v elektronice 

  Novotný, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá oblastí spolehlivosti elektronických pájených propojení. Užším zaměřením je problematika využití bezolovnaté pájecí slitiny SAC305 ve výrobním procesu a parametry její spolehlivosti. V textu ...
 • Únavové modely pro vyhodnocování spolehlivosti pájených spojů 

  Novotný, Václav
  Tento projekt je zaměřen na využití únavových modelů při odhadu spolehlivosti bezolovnatých pájených spojů. Popisuje základní skupiny únavových modelů, jejich využití pro odhad spolehlivosti pájeného spoje, výhody a nevýhody. ...