Now showing items 1-20 of 21

 • Centrální objekt nemocnice v Uherském Hradišti - stavebně technologická příprava stavby 

  Novotný, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou stavby centrálního objektu nemocnice v Uherském Hradišti. Obsah práce je složen z vybraných částí stavebně technologického projektu, které jsou přílohou k zadání ...
 • Jednostupňová parní turbina 

  Hrnčířová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednostupňové parní turbíny určené do redukční stanice teplárenského oběhu. Zapojení točivé redukce je voleno, aby byla dostatečně využívána energie páry. Pro zadané parametry byla ...
 • Konstrukce stropní desky nad vstupní aulou Uherskohradišťské nemocnice 

  Novotný, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením a návrhem železobetonové monolitické bodově a současně liniově podepřené stropní desky nad vstupní aulou Uherskohradišťské nemocnice. Obsah bakalářské práce je založen na ...
 • Měřící trať pro zkoušky servopohonu regulačního ventilu 

  Hřebíček, Martin
  Cílem bakalářské práce je navržení měřící a regulační trati pro zkoušky servopohonu, zvolení vhodné volby jemné a přesné regulace impulsního oleje a navržení vhodné armatury pro udržení konstantního tlaku přepouštěcího ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Sedlák, Pavel
  Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše obnovitelných zdrojů energie v České republice. Rozebírány jsou jednotlivé druhy obnovitelných energií. A to zejména energie větru, energie vody, energie slunce a biomasa. V každé ...
 • Oprava turbínové skříně 

  Jelínek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá opravou parní protitlaké jednostňové turbíny. Práce je zadaná na konkrétní případ turbíny Spilling. Je zde zpracován revizní nález této turbíny s návrhem oprav nebo výměnou poškozených částí. ...
 • Parní turbina 

  Pokorný, Tomáš
  Kondenzační parní turbína. Diplomová práce magisterského studia 2. ročníku. Uvedená diplomová práce je odborná technická zpráva. Obsahem této technické zprávy je rozbor strojního zařízení, které se používá pro kondenzační ...
 • Parní turbina 

  Morávek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá obecnými zásadami pro projektování a přípravnou projektovou prací pro zpracování nabídky malé průmyslové nebo teplárenské protitlakové nebo kondenzační parní turbíny, strojovny pro dodávané ...
 • Parní turbina 

  Vališ, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh točivé redukce pro zadané vstupní parametry, která je paralelně zapojena s redukční stanicí. Dále se v této práci zabývám termodynamickým výpočtem stupně a výpočtem vybraných uzlů turbíny, ...
 • Parní turbina 

  Sedlák, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na čistě kondenzační parní turbínu se dvěma neregulovanými odběry. Rozebírány jsou podrobněji témata návrhu tepelného schématu, termodynamický výpočet a konstrukční koncepce turbíny. První dva ...
 • Parní turbina jednostupňová 

  Girman, Peter
  V bakalárskej práci, jednostupňová parná turbína sa zo zadaných parametrov prehriatej pary navrhuje predbežným výpočtom turbína s najvhodnejšou využitežnosťou a s najvyššou účinnosťou. Termodynamickým výpočtom prietočnej ...
 • Parní turbina protitlaková 

  Chrástek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá termodynamickým výpočtem a návrhem geometrie průtočné časti protitlakové parní turbíny pro zadané parametry páry na vstupu do turbíny a pro zadaný protitlak za turbínou. Dalším cílem je ...
 • Pístový parní motor 

  Hrbáček, Jaroslav
  Tato práce pojednává o možnostech využití pístového parního motoru (později pouze PM) v malých výtopnách, kotelnách a redukčních stanicích. Konkrétně je zde proveden termodynamický návrh parního motoru pro zadané parametry ...
 • Pístový parní motor 

  Potměšil, Tomáš
  Tato práce se zaobírá možností použití pístového parního motoru v malých kotelnách a redukčních stanicích. Krátce popíše historii parních motorů, rozebere a vysvětlí klady i zápory různých koncepcí parních rozvodů. Zvolené ...
 • Pístový parní motor 

  Pavlíček, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení s parním pístovým motorem. Vysvětlení jeho principu a pohled na vývoj v různých oblastech průmyslu. Provedení výpočtu základních parametrů. Seznámení s jeho konstrukci a využití ...
 • Plnící turbodmychadlo 

  Růsek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou přeplňování spalovacích motorů plnícími turbodmychadly. Cílem diplomové práce je návrh turbodmychadla pro naftový přeplňovaný spalovací motor o výkonu 430 [kW]. Ve výpočtech bude ...
 • Poháněná horizontální válečková dráha 

  Novotný, Zdeněk
  Tato práce se zabývá konstrukcí horizontální poháněné válečkové dráhy pro EURO palety, funkčním výpočtem, určením hlavních rozměrů a návrhem pohonu. Další část se zabývá pevnostním výpočtem hřídele a pláště hnacího válečku, ...
 • Rekonstrukce parní kondenzační turbíny 

  Holečková, Michaela
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce parní kondenzační turbíny. Práce se zabývá revizí parní turbíny, rekonstrukcí lopatkování turbíny a základním výpočtem utahovacího momentu šroubů dělící roviny. Práce je zadána na ...
 • Rekonstrukce protitlakové parní turbiny 

  Hlavinka, Miloslav
  Tématem diplomové práce je revize parní turbíny Mitsubishi a výpočet utahovacích momentů šroubů dělící roviny. Tato práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část práce obsahuje seznámení s rozsahem prováděných servisních ...
 • Revize parní turbiny 

  Potměšil, Tomáš
  Tato práce se zaobírá současným uplatněním rozvíjejícího se oboru pozáručního servisu starých turbín v energetickém odvětví. Jsou zde popsány jednotlivé typy oprav v návaznosti na doporučení běžně prováděných úkonů. Revizní ...