Now showing items 1-2 of 2

  • Lávka tvořená předpjatým pásem s obloukem 

    Glajcar, Karel
    Předmětem diplomové práce je návrh lávky přes dané koryto řeky. Hlavní náplní je návrh a výpočet předpjatého pásu s obloukem, které tvoří hlavní nosnou konstrukci lávky. Oblouk tvoří dva půdorysně zakřivené samostatné, ...
  • Železobetonový skelet 

    Dvořák, Tomáš
    Diplomová práce je zaměřena na návrh železobetonového montovaného skeletu sportovní haly. Předmětem návrhu je vnitřní příčný rám haly, skládající se ze střešního železobetonového předpjatého vazníku, sloupů, pilotového ...