Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybrané společnosti 

    Novozámský, Tomáš
    Cílem bakalářské práce je návrh změn konceptu motivačního systému ve vybrané společnosti. Popsání důležitých teoretických pojmů jako personální činnost, motivace a odměňování, které jsou podkladem pro analytickou část. ...
  • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

    Novozámský, Tomáš
    Cílem diplomové práce je návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku. V první části mojí práce jsou popsány nejvýznamnější teoretické pojmy jako vymezení organizační kultury, prvky organizační kultury anebo metody ...