Now showing items 1-2 of 2

  • Daňové ráje a jejich využití 

    Wilczková, Martina
    Diplomová práce se zabývá daňovou optimalizací prostřednictvím daňových rájů. Celkově je rozdělena do šesti částí. První část nastiňuje problematiku mezinárodní daňové optimalizace obecně. Ve druhé jsou definovány pojmy ...
  • Optimalizace provozu indukční pece ve slévárně Vsetín 

    Trachta, Jiří
    Cílem této práce je optimalizace provozu indukční pece ve slévárně společnosti PROMET FOUNDRY a.s. V této slévárně jsou instalovány dvě indukční tavící pece o shodné konstrukci, které mohou pracovat buď v režimu tavení, ...